Poleć ten artykuł znajomemu
Czcionka
A A A
Kontrast

Bądź na bieżąco z aktualnościami w mieście.

regulamin
Reforma edukacji w Orzeszu
12.09.2017
Szkoły i przedszkola


Reforma oświaty stała się faktem. Po 18 latach wróciły 8-letnie szkoły podstawowe, 4-letnie licea i 5-letnie technika, zamiast szkół zawodowych będą szkoły branżowe, a gimnazja będą stopniowo wygaszane, by w 2019 roku przestać istnieć.

Aby reformę wprowadzić jak najmniej boleśnie, w Orzeszu przygotowania do niej rozpoczęły się równo rok temu. Od września do grudnia 2016 roku odbywały się intensywne spotkania zespołu roboczego składającego się z władz miasta oraz dyrektorów szkół, który przygotowywał koncepcję i harmonogram wdrażania reformy. Nad przebiegiem prac czuwała zastępca burmistrza Sylwia Krawczyk.

Wraz z początkiem tego roku, mimo wydłużającej się procedury podpisania ustaw oświatowych przez Prezydenta RP, burmistrz Mirosław Blaski zaproponował rodzicom spotkania w poszczególnych szkołach, aby przedstawić im wypracowaną koncepcję, poznać ich opinie i dać im maksymalną ilość czasu na podjęcie decyzji o ewentualnym przeniesieniu dzieci – uczniów klas III i VI do szkoły podstawowej w miejscu zamieszkania zgodnie z nowym obwodem.

Z początkiem lutego rozpoczęły się spotkania zespołu roboczego związane z opracowaniem nowej struktury szkół podstawowych z uwzględnieniem deklaracji rodziców oraz weryfikacja nowych obwodów szkolnych. Po podjęciu uchwały przez radnych dotyczącej projektu nowej sieci szkół przystąpiono do opracowywania organizacji pracy szkoły na rok 2017/2018, którą pod koniec maja pozytywnie zaopiniował Śląski Kurator Oświaty.

Kiedy opracowywane było wdrożenie reformy, jednocześnie we wszystkich placówkach Orzesza odbywały się remonty, a w dotychczasowych gimnazjach dostosowywano sale lekcyjne, szatnie i łazienki dla pierwszoklasistów. Dzięki temu wszystkie szkoły były bardzo dobrze przygotowane na przyjęcie najmłodszych uczniów. Remontowane były również przedszkola – w nich też wszystko zostało wykonane na czas.

Ale nie tylko reforma zaprzątała głowy władz miasta i nauczycieli. Zastępca burmistrza Sylwia Krawczyk intensywnie zabiegała o pozyskanie środków zewnętrznych na działania oświatowe, aby jak najbardziej wzbogacić ofertę edukacyjną. I udało się. Dzięki funduszom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w tym roku szkolnym w Orzeszu realizowane są liczne projekty edukacyjne na łączną kwotę ok. 3 mln 360 tys. zł.

Jednym z nich jest projekt pn. „Słoneczne przedszkola II – realizacja zajęć specjalistycznych dla dzieci z niepełnosprawnościami w 19 przedszkolach województwa śląskiego”. W ramach tego projektu w pięciu przedszkolach Orzesza realizowane jest zadanie pn. „Słoneczne przedszkola w gminie Orzesze” w kwocie prawie 113 tys. zł. Jego celem jest wsparcie przedszkoli w wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci niepełnosprawnych. Są realizowane zajęcia ze specjalistami i terapeutami, warsztaty z arteterapii z elementami muzykoterapii czy dogoterapia. Zakupiono także specjalistyczne wyposażenie na potrzeby zajęć integracji sensorycznej i muzykoterapii, przyrządy rehabilitacyjne, ortopedyczne siedziska i wiele innych. W ramach projektu nauczyciele poszerzą swoją wiedzę na szkoleniu specjalistycznym i studiach podyplomowych z zakresu oligofrenopedagogiki.

Dzięki projektowi pn. „Nowe oddziały przedszkolne w gminie Orzesze” na kwotę prawie 1 mln 300 tys. zł powstały dwa nowe oddziały (łącznie 50 dodatkowych miejsc) po jednym w Przedszkolu nr 2 „Orzeszkowe Brzdące” i Przedszkolu nr 6 w Zawiści „Zdrowe Jagódki”. Dla tych dzieci przez 12 miesięcy edukacja oraz wyżywienie będą nieodpłatne. Z projektu skorzystają również pozostałe maluchy uczęszczające do tych placówek, ponieważ czas pracy przedszkoli wydłuży się o jedną nieodpłatną godzinę (będą czynne od 6.30 do 16.30). Wszystkie dzieci będą miały również dodatkowe zajęcia, m.in. rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne (umiejętności komunikacyjne, rozpoznawania i kierowania emocjami, budowania pozytywnych relacji, wytyczania i osiągania celów), zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy (gimnastyka, zabawy ruchowe itp.). W ramach projektu pięciu nauczycieli z tych placówek będzie doskonalić umiejętności i kompetencje zawodowe na studiach podyplomowych.

Kolejny projekt to „Akademia Umiejętności” – dwuletni projekt na kwotę prawie 830 tys. zł realizowany w szkołach nr 3, 5 i 10 w okresie od września 2017 do lipca 2019 roku. W ramach projektu realizowane są zadania: Akademia Kompetencji i Umiejętności, Akademia Eksperymentu oraz Akademia Rozwijania Kompetencji, których celami są zadania związane z rozwijaniem u uczniów kompetencji niezbędnych na rynku pracy w zakresie matematyki, fizyki i chemii oraz przedmiotów przyrodniczych poprzez pokazanie praktycznego zastosowania zdobywanej wiedzy oraz zwiększenia motywacji do nauki tych przedmiotów. Zaś w ramach Akademii Efektywności Lingwistycznej uczniowie będą rozwijać umiejętności związane z językiem angielskim.

Drugi rok natomiast w szkołach nr 2, 4, 6, 8 i 7 (dotychczasowe Gimnazjum nr 3) realizowany jest projekt „Akademia Twórczego Ucznia” na kwotę prawie 1 mln 115 tys. zł. W 2016 roku w SP 2 powstała pracownia matematyczna, a w SP 6 – przyrodnicza, obie doskonale wyposażone. Projekt ten stworzył warunki dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu problemowego i metodzie WebQuest, która zorientowana jest na badania formatem zajęć edukacyjnych, w którym wyjściowym źródłem informacji jest Internet.
 

Polecamy


Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014 Urząd Miasta Orzesze