Poleć ten artykuł znajomemu
Czcionka
A A A
Kontrast

Bądź na bieżąco z aktualnościami w mieście.

regulamin
Losowanie ankiet na dofinansowanie OZE
21.02.2018
Ogłoszenia i komunikaty


 

Lista ankiet zakwalifikowanych do udziału w programie, pn.: „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Orzesze” obejmująca wyłącznie ankiety z zakresu paneli fotowoltaicznych.

 


Burmistrz Miasta Orzesze informuje, że po weryfikacji złożonych w dniach od 21 lutego 2018 r. do 05 marca 2018 r. ankiet oraz deklaracji chęci udziału w przedmiotowym programie, zachodzi konieczność wyłonienia w drodze losowania ankiet, które zostaną dopuszczone do udziału w projekcie.

 

Liczba złożonych ankiet

297

Liczba ankiet wycofanych

2

Liczba ankiet dot. fotowoltaiki

236

Liczba ankiet dot. pomp ciepła

59

 

Losowanie dotyczyć będzie wyłącznie ankiet oraz deklaracji złożonych w zakresie dofinansowania do paneli fotowoltaicznych. Ilość ankiet dotyczących pomp ciepła nie przekroczyła założonej przez tut. Urząd Miasta ilości przeznaczonej do realizacji. W związku z powyższym zadania z zakresu pomp ciepła zostały w całości zakwalifikowane do udziału w przedmiotowym programie.

Zasady losowania określać będzie zarządzenie Burmistrza Miasta Orzesze w sprawie powołania Komisji oraz określenia procedury wykonania publicznego losowania uczestników zakwalifikowanych do udziału w programie, pn.: „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Orzesze”.
 
Osoby, które złożyły ankiety będą mogły zapoznać się z numerem nadanym dla swojej ankiety w siedzibie Urzędu Miasta Orzesze, w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Szkód Górniczych.

Termin losowania ankiet to 5 kwietnia 2018 r. godzina 1600, w sali budynku OSP w Orzeszu.

Zarządzenie Burmistrza Miasta Orzesze w sprawie powołania Komisji oraz określenia procedury wykonania publicznego loswania ankietTrwa weryfikacja ankiet na dofinansowanie OZE

Obecnie firma „ENVITERM” przeprowadza weryfikację złożonych ankiet. W dniach od 21 lutego 2018 r. do 05 marca 2018 r. zostało złożonych 297 ankiet oraz deklaracji chęci udziału w przedmiotowym programie, zachodzi więc konieczność wyłonienia w drodze losowania 163 ankiet, które zostaną dopuszczone do udziału w projekcie.

Przewidywany termin losowania ankiet to 05 kwietnia 2018 r. godzina 1600, w sali budynku OSP w Orzeszu.


Trwa nabór wniosków na dofinansowanie OZE - wzory druków

W związku z możliwością ubiegania się o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na przedsięwzięcia związane z odnawialnymi źródłami energii, Burmistrz Miasta informuje, że trwają prace związane z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie dla projektu polegającego na montażu odnawialnych źródeł energii (fotowoltaika, pompy ciepła) na budynkach mieszkalnych. Termin złożenia wniosku przez Miasto upływa 26.03.2018 r.

W przypadku otrzymania dofinansowania, Miasto będzie mogło umożliwić mieszkańcom pozyskanie dotacji na budowę instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła w wysokości do 85% poniesionych kosztów.

Beneficjentem dotacji jest Miasto i przez 5 lat jest ono właścicielem zaprojektowanych oraz zamontowanych instalacji. Mieszkańcy w przypadku uzyskania dotacji ponosić będą jedynie koszty wkładu własnego oraz podpisują umowę na użyczenie nieruchomości. Po 5 latach Miasto w ramach darowizny przekaże mieszkańcom instalacje znajdujące się w ich budynkach.

Aby złożyć wniosek aplikacyjny w ramach RPO 2014 – 2020, kluczowe jest przeprowadzenie naboru wśród mieszkańców, oszacowanie liczby zainteresowanych i uzyskanie niezbędnych informacji dotyczących charakterystyki technicznej budynków. W najbliższym czasie zostanie ogłoszony nabór wniosków dla właścicieli budynków mieszkalnych zainteresowanych montażem instalacji OZE tj.: instalacji  fotowoltaicznych i pomp ciepła w gospodarstwach indywidualnych. Szczegółowe dokumenty dotyczące udziału w projekcie, w tym regulamin, wzory ankiet technicznych i deklaracje można znaleźć poniżej. Wzory umów zostaną opublikowane w późniejszym terminie. Nabór ankiet od mieszkańców trwa od 21 lutego 2018 r. do 05 marca 2018 r.

Szczegółowych informacji o warunkach przystąpienia do tego programu można uzyskać w Urzędzie Miejskim Orzesze oraz u przedstawicieli firmy „ENVITERM”. Informacje dotyczące projektu będą również zamieszczane na stronie internetowej miasta – www.orzesze.pl oraz www.facebook.com/GazetaOrzeska/.

Do pobrania:

Prezentacja dotycząca projektu


Regulamin konkursu

Ankieta

Deklaracja mieszkańca

Polecamy


Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014 Urząd Miasta Orzesze