Poleć ten artykuł znajomemu
Czcionka
A A A
Kontrast

Bądź na bieżąco z aktualnościami w mieście.

regulamin
Zasłużony dla Miasta Orzesze
05.04.2018
Ogłoszenia i komunikaty


Burmistrz Miasta Orzesze informuje, że do 30 kwietnia br. można składać wnioski  o przyznanie tytułu Zasłużony dla Miasta Orzesze.

Tytuł może być przyznawany osobom fizycznym, prawnym, stowarzyszeniom społecznym i instytucjom publicznym działającym na terenie miasta oraz poza jego granicami - za działalność gospodarczą, społeczną, kulturalną, sportową, turystyczną, artystyczną, literacką, oświatową i naukową oraz inne osiągnięcia wyróżniające miasto, bądź przynoszące mu sławę lub korzyść mieszkańcom.

Prawo zgłaszania wniosków o przyznanie tytułu przysługuje:
 1. Burmistrzowi Miasta Orzesze.
 2. Organizacjom i stowarzyszeniom działającym na terenie Miasta Orzesze.
 3. Grupie 5 radnych.
 4. Radom sołeckim.
 5. Radom pedagogicznym szkół.
 6. Minimum 20 mieszkańcom Orzesza.
Wniosek musi być sporządzony na piśmie i powinien zawierać:
 1. dane personalne kandydata lub nazwa i dane adresowe instytucji,
 2. charakterystykę kandydata lub instytucji wraz z uzasadnieniem argumentującym zasadność przyznania tytułu;
 3. podpisy osób składających wniosek.
Wnioski dostępne są w Urzędzie Miejskim Orzesze w pokoju nr 19 oraz można je pobrać, klikając w poniższe linki:

Wniosek Zasłużony dla Miasta Orzesze - osoba fizyczna
Wniosek Zasłużony dla Miasta Orzesze - osoba prawna


Wniosek należy złożyć w Urzędzie Miejskim Orzesze.

Wniosek o przyznanie tytułu opiniuje i zatwierdza honorowe kolegium zwane dalej Kapitułą
w składzie:
 1. Burmistrz Miasta Orzesze.
 2. Z-ca Burmistrza Miasta Orzesze.
 3. Przewodniczący Rady Miejskiej.
 4. Przewodniczący stałych Komisji Rady.
 5. Ubiegłoroczny zdobywca tytułu.
Kapituła może zasięgać dodatkowych informacji o kandydacie u wnioskodawcy.
Polecamy


Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014 Urząd Miasta Orzesze