Poleć ten artykuł znajomemu
Czcionka
A A A
Kontrast

Bądź na bieżąco z aktualnościami w mieście.

regulamin
Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu MPZP
08.10.2018
Ogłoszenia i komunikaty


Burmistrza Miasta Orzesze informuje o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu wraz z sołectwem Zawiść oraz w obrębie Gardawice (teren ograniczony linią lasu, rz. Gostynką i granicą Gminy Wyry) – w zakresie niezbędnym do dokonania zmian.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 późn. zm.) oraz uchwały nr XVI/189/16 z dnia 28 stycznia 2016r. ponownie zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu wraz z sołectwem Zawiść oraz w obrębie Gardawice (teren ograniczony linią lasu, rz. Gostynką i granicą Gminy Wyry) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko – w zakresie treści tekstu uchwały, wyłączając rysunek planu z ponownego wyłożenia, w dniach od 15 października 2018r. do 5 listopada 2018r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Orzeszu, ul. Św. Wawrzyńca 21, 43-180 Orzesze, w pokój nr 7, w godzinach od 9:00 do 13:00.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 25 października 2018r. w Szkole Podstawowej nr 6 im. Alfreda Szklarskiego w Orzeszu- Zawiści 43‑180 Orzesze, o godzinie 16:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Orzesze z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 listopada 2018r.

Szczegóły dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej.

Polecamy


Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014 Urząd Miasta Orzesze