Poleć ten artykuł znajomemu
Czcionka
A A A
Kontrast

Bądź na bieżąco z aktualnościami w mieście.

regulamin
Wyniki akcji pobierania próbek wody z przydomowych studni
06.05.2020
Ogłoszenia i komunikaty


Burmistrz Miasta Orzesze pragnie poinformować, że od dnia 02.03.2020 r. trwała akcja pobierania próbek wody z przydomowych studni, które stanowią dla mieszkańców jedyne źródło wody. Woda została poddana badaniom pod kątem zawartości metali ciężkich takich jak mangan, nikiel, ołów oraz rtęć. Za pobrane próbki oraz opracowane wyniki odpowiada Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. z siedzibą w Lędzinach.

W dniu 24.03.2020 r. Urząd Miasta Orzesze otrzymał raport z przeprowadzonych badań, który potwierdza brak przekroczeń rtęci oraz ołowiu w wodach pobranych z badanych studni. Z uwagi na przekroczenia wartości granicznych dla dobrego stanu chemicznego wód podziemnych oraz wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie zawartości niklu oraz manganu w niektórych punktach pomiarowych, Burmistrz Miasta Orzesze, zwrócił się z prośbą do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach o udzielenie informacji w jakim stopniu i czy przedmiotowe przekroczenia mają negatywny wpływ na organizm osób spożywających przedmiotową wodę.

W dniu 04.05.2020 r. tut. Urząd otrzymał interpretację w/w wyników, z którą można zapoznać się poniżej.

Pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach

Pismo PPIS Tychy.pdf 

 

W sprawie udostępniania wyników prosimy o kontakt z pracownikami Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Szkód Górniczych (32) 32 488 18

 


Polecamy


Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014 Urząd Miasta Orzesze