Poleć ten artykuł znajomemu
Czcionka
A A A
Kontrast

Bądź na bieżąco z aktualnościami w mieście.

regulamin
Powszechny Spis Rolny 2020
06.07.2020
Ogłoszenia i komunikaty


Burmistrz Miasta Orzesze – Gminny Komisarz Spisowy

ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych w powszechnym

spisie rolnym w 2020 r.

 

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 31 lipca 2019 roku o powszechnym spisie rolnym w 2020 roku (Dz. U. Poz. 1728) podaje się do publicznej wiadomości informację o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do spisu rolnego na terenie Gminy Orzesze. Powszechny spis rolny odbędzie się w dniach od 1 września 2020 r. do 30 listopada 2020 r.

 

Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełnić następujące warunki:

 

  1. być osobą pełnoletnią,

  2. zamieszkiwać na terenie Gminy Orzesze,

  3. posiadać, co najmniej średnie wykształcenie,

  4. posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,

  5. nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo

    lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Informacje ważne dla osób składających oferty:

 

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: od 15 czerwca 2020 r. do 8 lipca 2020 r.

 

Wymagane dokumenty:

 

  1. Zgłoszenie swojej kandydatury z podaniem:

  1. Oświadczenie o spełnianiu wymagań kandydata na rachmistrza terenowego, o których mowa w pkt 1-4 składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie winno zawierać klauzulę o treści: „jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”

 

  1. Oświadczenie o spełnianiu wymogu niekaralności, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

 

Miejsce składania ofert:


Oferty należy składać w formie pisemnej osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie od 15 czerwca do 8 lipca 2020 r. w godzinach pracy Urzędu, z dopiskiem:„Nabór na rachmistrza spisowego”


Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wskazanym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.


Wszelkie informacje dotyczące spisu rolnego można uzyskać na profilu Urzędu Statystycznego w Katowicach - www.katowice.stat.gov.pl lub www.spisrolny.gov.pl.

 

Dodatkowych informacji udziela Gminne Biuro Spisowe tel. 32 32 488 18.
Plakat rachmistrz
Ogłoszenie o naborze
Procedura naboru rachmistrzów do PSR 2020
Zgłoszenie kandydata
Oświadczenie o niekaralności
Klauzula RODO
Polecamy


Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014 Urząd Miasta Orzesze