Poleć ten artykuł znajomemu
Czcionka
A A A
Kontrast

Termomodernizacja budynków mieszkalnych położonych w Orzeszu przy ul. Batorego 1, Centralnej 309, Długosza 40, Uczniowskiej 3 i Żorskiej 19
01.02.2021
Ogłoszenia i komunikaty


„Termomodernizacja budynków mieszkalnych położonych w Orzeszu przy ul. Batorego 1, Centralnej 309, Długosza 40, Uczniowskiej 3 i Żorskiej 19”

Miasto Orzesze realizuje Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach działania POIS.01.07.00 - Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego oś priorytetowa POIS.01.00.00 – Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

Główny cel projektu: poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez termomodernizację budynków

Planowane efekty: roczny spadek emisji gazów cieplarnianych o 155,78 tony równoważnika CO2/rok, zmniejszenie zużycia energii końcowej o 1 593,04 GJ/rok, liczba zmodernizowanych energetycznie budynków 5 szt., powierzchnia budynków poddanych termomodernizacji 1 711,1 m2, liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii 26 szt.

Planowana całkowita wartość projektu wynosi 1 552 482,49 zł

Współfinansowane z Funduszy Unii Europejskiej w kwocie nieprzekraczającej 1 119 924,82 zł

Beneficjent (Miasto Orzesze) tworzy mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach i nadużyciach finansowych w postaci dedykowanego adresu e-mail: termomodernizacja@orzesze.pl


Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014 Urząd Miasta Orzesze