Poleć ten artykuł znajomemu
Czcionka
A A A
Kontrast

Referat ds. Współpracy ze Stowarzyszeniami...
Referat ds. Współpracy ze Stowarzyszeniami, Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Zarządzania Kryzysowego

Zakres działania

 


  • współpraca z różnymi instytucjami w zakresie organizowania turniejów i innych imprez sportowych;
  • współdziałanie w rozwoju kultury fizycznej i sportu w gminie Orzesze;
  • koordynowanie procedury przyznawania dotacji na zadania własne gminy zw. z realizacją Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
  • nadzór i koordynacja działalności OSP w gminie;
  • prowadzenie spraw związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii;
  • wykonywanie zadań z zakresu obrony cywilnej na rzecz ochrony ludności.


Kierownik

 

   Sonia Janecka

Biuro

   Budynek Urzędu Miejskiego

   I piętro, pok. nr 22

      Godziny urzędowania                      

   poniedziałek – środa 730 – 1530

   czwartek 730 – 1700

   piątek 730 – 1400

 

Dane kontaktowe

 

   tel. 32 32 48 822

   e-mail: kryzys@orzesze.pl, sport@orzesze.pl

Szczegółowe informacje

   BIP

 

 

 Polecamy


Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014 Urząd Miasta Orzesze