Poleć ten artykuł znajomemu
Czcionka
A A A
Kontrast

Biuro Rady Miejskiej

 

Zakres działania

  • obsługa biurowa sesji i posiedzeń Komisji Rady Miejskiej;
  • techniczne opracowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej i koordynacja przestrzegania przez komórki organizacyjne Urzędu zasad techniki legislacyjnej;
  • prowadzenie zbioru projektów uchwał, uchwał oraz protokołów z posiedzeń Rady Miejskiej;
  • załatwianie skarg i wniosków, które wpłynęły do Rady Miejskiej;
  • realizacja ustawy o dostępie do informacji publicznej w zakresie udostępniania danych w Biuletynie Informacji Publicznej;
  • realizacja Ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych w zakresie czynności związanych z wyborem ławników.

Kierownik

   Marzena Nowak

Biuro

   Budynek Urzędu Miejskiego

   I piętro, pok. nr 17

Godziny urzędowania

   poniedziałek – czwartek 730 – 1530

   piątek 730 – 1400

Dane kontaktowe

   tel. 32 32 48 825

   fax 32 32 48 826

   e-mail: rm@orzesze.pl

Szczegółowe informacje

   BIP

 

 

 Polecamy


Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014 Urząd Miasta Orzesze