Poleć ten artykuł znajomemu
Czcionka
A A A
Kontrast

Kultura, sport i turystyka
Kultura
Najważniejszym animatorem życia kulturalnego jest Miejski Ośrodek Kultury. Idea utworzenia ośrodka skupiającego i koordynującego życie kulturalne mieszkańców Orzesza pojawiła się w 1956 roku, ale została zrealizowana dopiero 30 lat później, wraz z powstaniem MOK-u. Przy Ośrodku działają zespoły, chóry i towarzystwa śpiewacze, m.in. „Dzwon” oraz „Jaśkowiczanie” i „Szarotki”. Te dwa ostatnie rozwijają patriotyzm lokalny oraz znajomość małej ojczyzny poprzez występy obrzędowe, do których angażuje się dzieci i młodzież.

W ostatnich latach pojawiły się prywatne inicjatywy nawiązujące do podtrzymywania tradycji i kultury śląskiej – Dom Śląskiej Kultury w Woszczycach, gdzie odbywają się przeglądy zespołów folklorystycznych, biesiady śląskie, nagrywane są programy telewizyjne o tradycjach w śląskiej kuchni.

Tematykę regionu uwzględniają też programy prowadzone przez Integracyjną Grupę Teatralną POMOST z zakresu edukacji kulturalnej, na którą składają się spotkania warsztatowe, happeningi, spektakle. Coraz szerszy zasięg oddziaływania mają organizacje pozarządowe, jak stowarzyszenia: teatralne – Dom z Jaśkowic czy kulturalno-społeczne – Piwnica.

Ważną funkcję kulturalną i społeczną pełni Miejska Biblioteka Publiczna i jej pięć filii z księgozbiorem liczącym 67 tys. woluminów. Oprócz działalności podstawowej, czyli gromadzenia, opracowywania i udostępniania zbiorów, w bibliotekach organizowane są wystawy, lekcje biblioteczne, spektakle teatralne dla dzieci i spotkania autorskie.


Zespół teatralno-śpiewaczy z Orzesza - 1945 r.


Sport
Kultura fizyczna w Orzeszu ma długie tradycje – w latach 1920-1939 dużą rolę odgrywały Towarzystwa Gimnastyczne „Sokół” z gniazdami w Orzeszu i Zazdrości, które łączyły program wychowania fizycznego z szeroko pojętą działalnością kulturalno-oświatową. Nie bez znaczenia w upowszechnianiu kultury fizycznej były w latach 30. XX w. działania Oddziałów Młodzieży Powstańczej, w których były takie sekcje, jak: palant, tenis stołowy, lekkoatletyka i piłka nożna.

Dziś popularyzowaniem kultury fizycznej i sportu zajmują się w Orzeszu takie kluby sportowe, jak m.in. „Sokół” Orzesze, LZS Gardawice, LKS Woszczyce, Siatkarski Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy SMUKS Orzesze, Liga Orlika, OYAMAkarate – klub działający przy szkole podstawowej nr 2. Podczas corocznych obchodów dni miasta w pierwszym z nich odbywa się prezentacja orzeskiego sportu: są rozgrywki piłki nożnej, pokazy sztuk walki i inne.

Prywatną inicjatywą, mającą duży wpływ na zainteresowanie dzieci i młodzieży kulturą fizyczną, jest Fight Club Orzesze. Klub jest organizatorem licznych zajęć i pokazów o charakterze sportowym, uczy zdrowej rywalizacji i pokonywania własnych słabości orzeszan od najmłodszych lat.


Drużyna piłkarska z Zawady - pierwsza połowa lat 30. XX w.


Turystyka
Gmina Orzesze posiada w swoich granicach Park Krajobrazowy Cysterskich Kompozycji Krajobrazowych Rud Wielkich (część Królówki, Woszczyc, Zazdrości i Zawady), który jest idealnym miejscem na weekendowy wypoczynek – liczne ścieżki oraz dukty leśne pozwalają na poznawanie otaczającej nas przyrody.
 
Dzięki temu, że tereny leśne stanowią ponad 50% powierzchni gminy a kompleksy wodne 10%, w Orzeszu panują wspaniałe warunki do uprawiania różnych form turystyki, dających możliwość aktywnego wypoczynku. 
 
Coraz liczniej spotkać można osoby uprawiające nordic walking czy jeżdżące na rolkach i rowerach. Powstała w ramach projektu „Rowerem przez” infrastruktura rowerowa sprzyja wycieczkom na dwóch kółkach po całym powiecie, który jest dobrze oznakowany i przygotowany na przyjęcie rowerzystów – nie tylko dla bezpieczeństwa, ale i wygody rowerowych zapaleńców na trasach znajdują się miejsca postojowe oraz czytelne mapy z zaznaczonymi szlakami rowerowymi.
 

Ośrodek wypoczynkowy Szybiarz w Woszczycach
 

Zdjęcia pochodzą z albumu „Orzesze w dawnej fotografii”, wyd. Agencja Reklamowo-Wydawnicza „Vectra”, Czerwionka-Leszczyny 2008.


Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014 Urząd Miasta Orzesze