Poleć ten artykuł znajomemu
Czcionka
A A A
Kontrast

Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

 

Zakres działania
 • Realizacja zadań wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami uwzględniając realizację ustaleń wynikających z planu zagospodarowania przestrzennego.
 • Gospodarowanie gruntami stanowiącymi mienie komunalne w tym sprzedaż gruntów, budynków oraz przekazywanie gruntów w trwały zarząd, oddawanie w dzierżawę, użyczenie, użytkowanie, użytkowanie wieczyste.
 • Komunalizacja mienia.
 • Tworzenie i inwentaryzacja zasobu nieruchomości Miasta.
 • Numeracja nieruchomości.
 • Realizowanie zadań z zakresu nazewnictwa ulic, placów, mostów.
 • Prowadzenie podziałów nieruchomości na wniosek osób fizycznych i prawnych.
 • Prowadzenie rozgraniczeń nieruchomości.
 • Scalanie i podział nieruchomości.
 • Regulacja stanów prawnych nieruchomości będących we władaniu osób fizycznych i prawnych na rzecz gminy.
 • Regulacja stanów prawnych nieruchomości zajętych między innymi pod drogi gminne z zastosowaniem różnych trybów nabycia.
 • Zmiany administracyjne granic gminy.
 • Współpraca w opracowywaniu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
 • Współpraca ze Starostwem Powiatowym w Mikołowie w zakresie spraw związanych z realizacją zadań na terenie miasta Orzesze
 • Współdziałanie z Wydziałem Rozwoju i Zamówień Publicznych przy przygotowywaniu dokumentacji przetargowej zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.
 • Współpraca z Samodzielnym Stanowiskiem ds. Budownictwa oraz Samodzielnym Stanowiskiem ds. Planowania Przestrzennego.
 • Współpraca w tworzeniu i realizacji zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego w oparciu o system informacji przestrzennej – GIS.


Kierownik Referatu

    --

Biuro 

    Budynek Urzędu Miejskiego

    parter, pok. nr 8

Godziny  urzędowania

    poniedziałek – środa 730 – 1530

    czwartek 730 – 1700

    piątek 730 – 1400

 

Dane kontaktowe

 

    tel. 32 32 48 821

    fax 32 32 48 826

    e-mail: wbgign@orzesze.pl

Szczegółowe informacje

   BIPPolecamy


Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014 Urząd Miasta Orzesze