Poleć ten artykuł znajomemu
Czcionka
A A A
Kontrast

Samodzielne Stanowisko ds. Budownictwa

 

Zakres działania
  • Przygotowywanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
  • Przygotowywanie decyzji o ustalenie warunków zabudowy do podziału nieruchomości;
  • Przygotowywanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
  • Uzgadnianie projektów decyzji o ustalenie warunków zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego z organami wskazanymi w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
  • Współpraca z urbanistą sporządzającym projekty decyzji o ustalenie warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego w tym m.in. przygotowywanie projektów umów, potwierdzanie wykonania prac i sporządzanie protokołów zdawczo-odbiorczych.
  • Współpraca z Wydziałem Administracji – Architektoniczno - Budowlanej Starostwa Powiatowego w Mikołowie oraz Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w zakresie spraw związanych z realizowanym budownictwem na terenie miasta Orzesze.
  • Współpraca z Wydziałem Inwestycji i Remontów w ramach kontroli i odbiorów technicznych jakości wykonywanych robót budowlanych oraz odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywania ich do użytkowania, poprzez udzielanie merytorycznego wsparcia m.in. przy uzyskiwaniu w organach nadzoru budowlanego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
  • Współpraca z Referatem Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w zakresie ustalania podziału nieruchomości na podstawie decyzji o ustalenie warunków zabudowy z podziałem nieruchomości.
  • Współpraca z Samodzielnym Stanowiskiem ds. Planowania Przestrzennego.

Samodzielne stanowisko ds. Budownictwa

   Stanisław Czech

Biuro

   Budynek Urzędu Miejskiego

   parter, pok. nr 7

Dane kontaktowe

   tel. 32 32 48 814, 32 32 48 815

   fax 32 32 48 826

   e-mail: wbgign@orzesze.pl

Szczegółowe informacje

   BIPPolecamy


Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014 Urząd Miasta Orzesze