Poleć ten artykuł znajomemu
Czcionka
A A A
Kontrast

Zarządzanie kryzysowe

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Mikołowie

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego (PCZK) stanowi komórkę Wydziału Zarządzania Bezpieczeństwem  Starostwa  Powiatowego w Mikołowie. Umiejscowione jest w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mikołowie. Dyspozytorzy  PCZK pracują w systemie całodobowym, zapewniając sprawny i efektywny przepływ informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego oraz realizując m.in. następujące zadania:
 • współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego administracji publicznej,
 • nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania,
 • współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska,
 • współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne,
 • realizacja zadań obronnych zgodnie z przepisami
 • Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego (PCZK) w Mikołowie przyjmuje całodobowo zgłoszenia dotyczące m.in.:
 • intensywnych zjawisk atmosferycznych i anomalii pogodowych,
 • pożarów,
 • wypadków i katastrof komunikacyjnych oraz budowlanych,
 • zakłóceń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
 • awarii sieci wodociągowych, energetycznych i ciepłowniczych,
 • uszkodzeń nawierzchni dróg i chodników, awarii instalacji świetlnych, oznakowania dróg oraz innych zdarzeń powodujących niebezpieczeństwo i zakłócenie ruchu drogowego,
 • rannych lub martwych zwierząt znajdujących się na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych,
 • zdarzeń o charakterze epidemiologicznym, chemicznym i radiacyjnym,
 • osób bezdomnych.
W przypadku gdy zaobserwują Państwo zdarzenie stanowiące zagrożenie dla życia, zdrowia lub mienia, prosimy o przekazanie tej informacji do PCZK:
 
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Mikołowie
ul. Konstantego Prusa 7
43-190 Mikołów

tel. 32 3260430
fax. 32 3260433
tel. 798717178
e-mail: pczk@mikolow.starostwo.gov.pl
 
Gmina Orzesze corocznie przekazuje dotację z przeznaczeniem na finansowanie etatu dyspozytora Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

 
Ostrzeżenia metorologiczne
Śląski Urząd Wojewódzki
 

Powiadomienia o jakości powietrza
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
Mapa monitoringu jakości powietrza

Sygnały alarmowe

 

Informacje dotyczące postępowania w sytuacji kryzysowej

Jak zachować się w sytuacji zagrożenia
Epidemie
Epidemia ptasiej grypy
Ewakuacja
Katastrofa budowlana
Katastrofa kolejowa 
Mrozy i zamiecie
Niebezpieczne substancje
Powódź
Pożar
Pożary lasów
Skażenia radiacyjne
Sygnały alarmowe
Upały
Wichury
Wypadek drogowy
Zagrozenia naturalne
Zagrożenie terrorystyczne (bomba)
Zapasy 

SMS w sytuacji kryzysowej

Jeśli chcą Państwo bezpłatnie otrzymywać wiadomości SMS z informacjami o:

 • zagrożeniach: anomaliach pogodowych (deszcze, śnieżyce, wichury), pożarach, zagrożeniach bezpieczeństwa publicznego i innych,
 • utrudnieniach w ruchu drogowym i awariach, np. energetycznych, wodociągowych, gazowych lub innych,
 • konieczności ewakuacji wskutek zaistniałych zdarzeń,
 • innych ważnych wydarzeniach na terenie powiatu

prosimy zarejestrować się, wysyłając SMS na numer 661 000 112 o treści:

Tak.smi02 Miasto Mikołów
Tak.smi01 Miasto Łaziska Górne
Tak.smi03 Miasto Orzesze
Tak.smi05 Gmina Wyry
Tak.smi04 Gmina Ornontowice

Broszura informacyjna na temat systemu dostępna jest TUTAJ


Telefony alarmowe

Jednolity numer alarmowy

112

Komenda Powiatowa Policji w Mikołowie

997

32 73 77 200

Komisariat Policji w Orzeszu

32 32 48 610 

fax 32 32 48 614

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mikołowie

998

lub 32 32 62 310

Pogotowie Ratunkowe

112

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego (PCZK)

tel. 32 3260430

kom. 798717178

fax. 32 3260433

pczk@mikolow.starostwo.gov.pl

Pogotowie Gazowe

992

32 45 52 402

Pogotowie Wodociągowe

994

32 32 57 000

Pogotowie Energetyczne

991Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014 Urząd Miasta Orzesze