Poleć ten artykuł znajomemu
Czcionka
A A A
Kontrast

Inspektor Ochrony Danych

Zakres działania
  • Informowanie administratora oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04) oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie.
  • Monitorowanie przestrzegania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty.
  • Udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.
  • Współpraca z organem nadzorczym.
  • Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art.36 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.
  • Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy niniejszego rozporządzenia.
  • Realizacja zadań z zakres nadzoru nad przestrzeganiem zasad Polityki Ochrony Danych Osobowych.
  • Współdziałanie z Wydziałem Rozwoju i Zamówień Publicznych przy przygotowywaniu dokumentacji przetargowej zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych w zakresie ochrony danych osobowych.
  • Współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miejskiego Orzesze oraz z jednostkami organizacyjnymi Miasta Orzesze w zakresie ochrony danych osobowych, w tym możliwość wykonywania funkcji Inspektora Ochrony Danych dla jednostek organizacyjnych Miasta Orzesze.

Inspektor Ochrony Danych

   Monika Starok

Biuro

   Budynek Urzędu Miejskiego

   parter, pok. nr 2

Dane kontaktowe

   tel. 784 690 446

   fax 32 32 48 826

   e-mail: iod@orzesze.pl

Szczegółowe informacje

   BIPPolecamy


Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014 Urząd Miasta Orzesze