Poleć ten artykuł znajomemu
Czcionka
A A A
Kontrast

Rada miejska
 
Rada Miejska pełni funkcję lokalnego parlamentu. To do niej mogą zwracać się ze swoimi problemami mieszkańcy gminy. Rada podejmuje uchwały oraz kontroluje działalność burmistrza i jednostek organizacyjnych. Działa w sposób jawny, a jej kadencja trwa 4 lata. W gminie Orzesze w jej skład wchodzi 15 radnych, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego. Rada Miejska obraduje podczas sesji i pracuje w komisjach.
 
Sesje zwyczajne odbywają się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego przy ul. św. Wawrzyńca 21, zazwyczaj w ostatni czwartek miesiąca. Informacje o terminach sesji Rady Miejskiej wywieszane są na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej UM Orzesze.
 
Zadaniem przewodniczącego jest organizowanie pracy Rady oraz prowadzenie jej obrad. Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań wiceprzewodniczącego.
 
Przewodniczący przyjmuje strony w poniedziałki w godz. 1500 – 1700.

 Przewodniczący Rady Miejskiej - mgr inż. Jan Mach
 
 
Obsługę Rady Miejskiej prowadzi Biuro Rady Miejskiej, które mieści się na piętrze Urzędu Miejskiego pok. nr 17

Szczegółowe informacje kontaktowe TUTAJ
 
 


Skład Rady Miejskiej kadencji 2014-2018 

Jan Mach – przewodniczący

Eugeniusz Szala – z-ca przewodniczącego

Józef Bańczyk 

Grażyna Bortlik

Eugeniusz Buchalik 

Rajmund Gazda 

Damian Kiecka 

Bartłomiej Marek

Grażyna Matuszczyk

Damian Mrowiec

Teresa Potysz

Jan Spendel

Piotr Szola

Aleksander Tabacki

Janusz Zgoł

 
 
Komisje stałe Rady Miejskiej
 
Komisja Rewizyjna
Komisja Gospodarki Komunalnej, Budownictwa, Budżetu i Mienia Gminy
Komisja Ładu i Porządku oraz Przestrzegania Prawa
Komisja Kultury, Oświaty, Turystyki, Rekreacji i Sportu
 
Zakres działania oraz skład osobowy komisji: BIP

Informacje o posiedzeniach: BIP
 


Polecamy


Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014 Urząd Miasta Orzesze