Poleć ten artykuł znajomemu
Czcionka
A A A
Kontrast

E-urząd
Załóż konto na www.sekap.pl, uzyskaj bezpłatny certyfikat i załatwiaj sprawy w urzędzie przez internet.

Poniżej prezentacja o tym, jak w prosty sposób korzysta się z platfromy SEKAP:

Można również obejrzeć filmiki instruktażowe o zakładaniu skrzynki kontaktowej  oraz odbieraniu pisma z z urzędu na platformie SEKAP:Aby móc wysłać elektroniczny dokument do urzędu, należy posłużyć się jednym z trzech sposobów uwierzytelnienia:

- podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy użyciu kwalifikowanego certyfikatu, wydanego przez zaufany podmiot świadczący usługi certyfikacyjne (certyfikat płatny),

- profilem zaufanym ePUAP, który jest również bezpłatny i można go uzyskać w pokoju nr 2,
Adres skrytki urzędu na na ePUAP: /umorzesze/skrytka

- certyfikatem Centrum Certyfikacji SEKAP, który można bezpłatnie uzyskać w Śląskim Centrum Społeczeństwa Informacyjnego ul. Powstańców 34, 40-038 Katowice.


Przejdź do załatwiania spraw elektronicznie >>>

SEKAP (System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej) to strategiczny dla rozwoju regionu innowacyjny projekt samorządów gmin i powiatów województwa śląskiego, umożliwiający załatwianie spraw w urzędach publicznych bez konieczności osobistego stawiennictwa.Zakres projektu SEKAP obejmuje stworzenie teleinformatycznego środowiska dla świadczenia usług publicznych w formie elektronicznej oraz zarządzanie tym systemem. Efektem realizacji projektu jest modernizacja administracji samorządowej poprzez zwiększenie poziomu wykorzystania nowoczesnych technologii informacji i komunikacji. Dzięki realizacji projektu wzrasta poziom usług administracyjnych dla mieszkańców i przedsiębiorców, świadczonych drogą elektroniczną.

Do zasadniczych celów projektu SEKAP należą:
 • obniżenie kosztów świadczenia i podniesienie jakości usług publicznych,
 • poszerzenie oferty usług świadczonych drogą elektroniczną,
 • poprawa warunków rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej,
 • zwiększenie stopnia wykorzystania technologii informatycznych przez mieszkańców regionu,
 • wzrost konkurencyjności regionu w skali krajowej oraz europejskiej.
Użytkownikami Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej SEKAP są trzy grupy społeczne:

Obywatele – mieszkańcy gmin i powiatów biorących udział w projekcie i każdy zainteresowany załatwieniem spraw urzędowych w jednostkach uczestniczących w projekcie, a więc wdrażających system elektronicznej komunikacji.

Przedsiębiorcy – z terenu gmin i powiatów wdrażających system, jak i inni przedsiębiorcy zainteresowani działalnością gospodarczą na obszarze objętym przez SEKAP. Korzystanie z SEKAP pozwala na uproszczenie procedur załatwiania spraw urzędowych oraz zaoszczędzenie czasu.

Urzędnicy – pracownicy urzędów będących partnerami projektu.

Aby rozpocząć załatwianie sprawy poprzez SEKAP, obywatel bądź przedsiębiorca musi skomunikować się za pomocą internetu z Platformą e- Usług Publicznych, która zapewni mu komunikację z Platformą Formularzy Elektronicznych i Systemem Automatycznej Weryfikacji Podpisu Elektronicznego oraz z Systemem Płatności – aplikacje ściśle ze sobą współpracujące.

Aby zainicjować załatwianie sprawy, potrzebne jest zazwyczaj dokonanie następujących czynności:

 • wypełnienie formularza elektronicznego,
 • uiszczenie opłaty skarbowej oraz opłat administracyjnych (o ile są wymagane),
 • podpis i weryfikacja.


Po dokonaniu ww. czynności wysyłający otrzyma Urzędowe Potwierdzenie Odbioru, po czym nastąpi zainicjowanie sprawy związanej z realizacją danej e-usługi. 

Przed rozpoczęciem inicjacji swojej sprawy, interesant musi zarejestrować się na Platformie e-Usług Publicznych (PeUP). Dzięki temu otrzyma w pełni funkcjonalne konto, pozwalające na komfortowe załatwienie spraw przez Internet.


Kluczem do korzystania przez użytkownika SEKAP jest posługiwanie się przez niego podpisem elektronicznym. Stanowi on informatyczny odpowiednik zwykłego podpisu. Jest niemożliwy do podrobienia i jednocześnie łatwy do zweryfikowania, trwale łączy się z dokumentem.E-PUAP
(Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) to serwis, dzięki któremu można przez internet załatwiać sprawy, bez konieczności fizycznego kontaktu z urzędem.E-urząd składa się ze zbioru uporządkowanych tematycznie formularzy elektronicznych, odpowiadających formularzom papierowym, oraz elektronicznej skrzynki podawczej. Skrzynka elektroniczna odsyła petentowi formularz opatrzony urzędowym potwierdzeniem odbioru, natomiast kopia jest przekazywana do elektronicznego obiegu dokumentów w urzędzie. Po załatwieniu sprawy urząd przesyła odpowiedź, która przechodzi przez elektroniczną skrzynkę podawczą i trafia do e-urzędu. Po zalogowaniu petent ma możliwość pobrania stosownych dokumentów.

Na e-urząd składają się następujące elementy:

 • formularze elektroniczne,
 • moduł weryfikacji podpisu elektronicznego,
 • elektroniczna skrzynka podawcza,
 • moduł elektronicznych urzędowych poświadczeń odbioru,
 • system elektronicznego obiegu dokumentów,
 • interaktywna strona WWW, pełniąca rolę interfejsu dla petenta.
Adres skrytki urzędu na na ePUAP: /umorzesze/skrytka


Polecamy


Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014 Urząd Miasta Orzesze