Poleć ten artykuł znajomemu
Czcionka
A A A
Kontrast

Zabytki


Pałac w Zawiści z XVIII w. wraz z otaczającym parkiem znajduje się pod opieką
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody.

W nawiązaniu do nowelizacji Ustawy z dnia 18 marca 2010 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2010 r., nr 75, poz. 474) zamieszczona została lista obiektów wpisanych do rejestru zabytków, ujętych w wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz zabytków nieruchomych wyznaczonych przez wojewódzkiego konserwatora zabytków do ujęcia w wojewódzkiej ewidencji zabytków znajdujących się na terenie miasta Orzesze.


Obiekty wpisane do rejsteru zabytków nieruchomych

 lp.  

adres

obiekt

numer rejestru zabytków

data wpisu do rejestru

1

Orzesze

ul. św. Wawrzyńca 15a    

gotycko-renesansowy kościół parafialny pw. św. Wawrzyńca
z XVI w., murowany z kamienia łamanego i cegły, otynkowany
(granice ochrony obejmują całość obiektu w ramach ogrodzenia
i wyposażenia wnętrza)

A 673/66

28.05.1966 r.

2

Orzesze-Gardawice

ul. Katowicka 33

zespół dworsko-parkowy w północno-zachodniej części miejscowości,
który tworzą:
1. dwór wybudowany najprawdopodobniej w 1866 r. przez
ówczesnego właściciela Gardawic Ludwika Adlera w stylu
historyzmu z el. neobaroku;
2. pozostałości parku w swobodnym układzie krajobrazowym, zlokalizowane na południe i wschód od budynku;
3. przy południowej elewacji resztki owalnego podjazdu (granice
ochrony obejmują działki 207/29 i 206/29)

A 1651/97

17.11.1997 r.

3

Orzesze-Woszczyce

ul. J. Długosza
                                           

zespół zabudowy kościoła parafialnego pw. św. św. Apostołów
Piotra i Pawła, który tworzą:
1. budynek kościoła powstały w latach 1878-1880 w stylu historyzmu
z elementami neoromańskimi i neogotyckimi wg projektu królewskiego budowniczego Moebiusa;
2. plebania wybudowana w 1812 r. bez wyraźnych cech stylowych;
3. kaplica pw. św. Jana Nepomucena wzniesiona prawdopodobnie w XIX w. bez wyraźnych cech stylowych;
4. rzeźba Immaculata z lewej strony głównego wejścia do kościoła, powstała w czwartym kwartale XIX w. lub na początku XX w. w stylistyce akademickiego realizmu;
5. rzeźba świętego Józefa z prawej strony obok głównego wejścia do
kościoła, powstała w czwartym kwartale XIX w. lub na pocz. XX w.
w stylistyce akademickiego realizmu;
6. murowane obrzeże otaczające poszczególne budynki;
7. najbliższe otoczenie wymienionych budynków wraz z drzewostanem
(wpis do rejestru obejmuje budynek kościoła oraz jego najbliższe otoczenie  w ramach murowanego ogrodzenia)

A 219/07

30.10.2007 r.

4

Orzesze-Woszczyce        

ul. J. Długosza 1

pałacyk z XIX w. o cechach neobarokowych, murowany, parterowy
z mansardą (granie ochrony obejmują całość obiektu)

A 729/66

15.06.1966 r.

5

Orzesze-Zawiść            

ul. Mikołowska 208        

barokowy pałac z parkiem z XVIII w., gruntownie przebudowany
w XIX w., murowany, otynkowany, piętrowy, na planie prostokąta
(granice ochrony obejmują całość obiektu wraz z parkiem w ramach ogrodzenia)

A 726/66

15.06.1966 r.

 


Obiekty wpisane do rejsteru zabytków ruchomych

 lp.  

adres

obiekt

numer

rejestru

        zabytków                         

data wpisu do rejestru

1

Orzesze

ul. św. Wawrzyńca 15a

krzyż przydrożny na zboczu wzgórza kościelnego wykonany
w kamieniu, w tradycji rokoka zapewne z ok. połowy
XIX w. na wysokim czworobocznym cokole

B 463/73

05.11.1997 r.

2

Orzesze-Gardawice

ul. Katowicka obok nr 38

kamienny krzyż przydrożny z 1880 r., na czworobocznym cokole,
ufundowany przez Jana Spendla i Gminę Orzesze

B 412/73

16.07.1973 r.

3

Orzesze-Gardawice

ul. Katowicka 78

krzyż przydrożny z 1875 r.

B 413/73

16.07.1973 r.

4

Orzesze-Gardawice

ul. Damrota

kamienny krzyż przydrożny z 1875 r. o cechach barokowych,
na wysokim, czworobocznym cokole

B 414/73

16.07.1973 r.

5

Orzesze-Gardawice

ul. Katowicka/Centralna

drewniana figura św. Jana Nepomucena zapewne z pocz. XIX w.,
barokowo- ludowa, polichromowa

B 416/73

16.07.1973 r.

6

Orzesze-Woszczyce

ul. J. Długosza

kamienny krzyż przydrożny przed wejściem do kościoła parafialnego pw. św. św. Apostołów Piotra i Pawła z ok. połowy XIX w., na wysokim czworobocznym cokole

B 421/73

16.07.1973 r.

7

Orzesze-Woszczyce

ul. J. Długosza

kamienny, ludowy krzyż przydrożny z 1885 r., na wysokim cokole

B 417/73

16.07.1973 r.

8

Orzesze-Woszczyce

ul. Żorska 23

kamienny, ludowy krzyż przydrożny z 1885 r., ufundowany
przez Franciszkę Matuszczyk, na wysokim cokole

B 418/73

16.07.1973 r.

9

Orzesze-Woszczyce

ul. Suszecka

kamienny krzyż przydrożny z 1865 r. a wysokim cokole

B 419/73

16.07.1973 r.

10

Orzesze-Zawiść

ul. Mikołowska 208

barokowy wystrój architektoniczno-rzeźbiarski elewacji pałacu – balustrady i obramienia okien wykonane w kamieniu z XVIII w.

B 464/73

16.07.1973 r.

 

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków – Rejestr Zabytków

Gminny rejestr zabytków w BIPWszelkie prawa zastrzeżone © 2014 Urząd Miasta Orzesze