Poleć ten artykuł znajomemu
Czcionka
A A A
Kontrast

Wykaz ulic
Wykaz ulic w Gminie Orzesze i ich lokalizacja

Ciągły i dynamiczny rozwój Gminy Orzesze, silne tendencje urbanistyczne: intensywna zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, przeznaczanie gruntów dotychczas użytkowanych rolniczo na tereny pod zabudowę mieszkaniową, liczne podziały, w wyniku których powstają nowe drogi wewnętrzne wraz z przyległymi do nich działkami ewidencyjnymi, oraz wzmożone zainteresowanie nabywaniem gruntów na terenie Orzesza spowodowały zaburzenia w oznaczaniu nieruchomości numerami porządkowymi.

Dawniej nowo powstałe budynki numerowano nie według lokalizacji przy danej ulicy, ale w kolejności oddawania domu do użytku, przez co dzisiaj często mają miejsce sytuacje, że na jednej ulicy np. obok numeru 4 funkcjonuje numer 20, a numer 1 znajduje się 300 metrów dalej, naprzeciwko numeru 8b. Taki sposób numerowania był zgodny z ówczesnymi przepisami, jednak z powodu wymienionych na wstępie okoliczności należy szczerze przyznać, że nie zdał egzaminu. Przy stale wzrastającej liczbie domów (dzisiaj w gminie Orzesze jest już ponad 5050 adresów!) coraz trudniejsze jest nadawanie nowych numerów, pozwalających na łatwe odszukanie domu w terenie – często koniecznym jest dodawanie dodatkowych symboli do numeru, np. N lub AB, ale jest to rozwiązanie prowizoryczne. Istniejący „chaos adresowy” powoduje poważne utrudnienie z odnalezieniem budynku przez: służby ratunkowe (pogotowie, straż, policja), listonoszy, doręczycieli przesyłek i pracowników firm kurierskich oraz osoby prywatne – np. członków rodziny, znajomych, turystów i przyjezdnych.

Napływające do urzędu sygnały od części mieszkańców oraz ww. instytucji wskazują, że zmiana numeracji porządkowej jest niezbędna i uzasadniona. W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono istnienie nieprawidłowości na około 80 ulicach znajdujących na terenie miasta (zaburzona kolejność i parzystość numeracji na całości przebiegu ulicy lub w pojedynczych przypadkach). W zaistniałej sytuacji tutejszy Urząd podjął już pierwsze prace zmierzające do uregulowania stanu numeracji porządkowej budynków na obszarze całego miasta Orzesze. W pierwszej kolejności nadano nowe nazwy podwójnie nazwanym ulicom stanowiącym publiczne drogi gminne, tj. ul. Bocianów (krótsza część ulicy Wyzwolenia), ul. Kosów (krótsza część ulicy Kawika), ul. Sowia (krótsza część ulicy Skłodowskiej) w obrębie Zawada oraz ul. Stalowa (jedna z ulic Cynkowych) w obrębie Jaśkowice (Uchwała nr XIV/168/15 z dn. 26.11.2015 r. Rady Miejskiej Orzesze) oraz pozytywnie przychylono się do wniosku właścicieli dróg wewnętrznych na nadanie nowych nazw ulicom istniejącym a dotychczas nienazwanym: ul. Rajska, ul. Kukułek w obrębie Zawady oraz ul. Mglista w obrębie Gardawice (Uchwała nr XIV/167/15 z dn. 26.11.2015 r.). W związku z powyższym informujemy, że sukcesywnie prowadzone będą dalsze prace zmierzające do uregulowania stanu numeracji porządkowej na terenie Orzesza. Zachęcamy również wszystkich właścicieli wydzielonych geodezyjnie działek jako drogi wewnętrzne do składania wniosków o nadanie jej nazwy. Można składać wnioski o ich nazwanie, proponując własną nazwę, lecz nazwa nie może powtórzyć się w gminie.

Zainicjowana zmiana numeracji jest przedsięwzięciem wymagającym zrozumienia i zaangażowania ze strony tych mieszkańców, którzy otrzymają stosowne zawiadomienia o zmianie numeru porządkowego, co związane będzie z wymianą dokumentów (m.in. prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego) oraz obowiązkiem powiadomienia o zmianie adresu instytucji i urzędów, które tego wymagają (np. urząd skarbowy, bank, ZUS, firmy ubezpieczeniowe, dostawcy mediów, pracodawca, szkoła itp.) Za powstałe z tego tytułu utrudnienia i niedogodności - przepraszamy.

 

Dodatkowych informacji udziela Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego Orzesze, pok. nr 8, tel. 32 32 48 821, e-mail: wbgign@orzesze.plWszelkie prawa zastrzeżone © 2014 Urząd Miasta Orzesze