Poleć ten artykuł znajomemu
Czcionka
A A A
Kontrast

Zasłużony dla Miasta Orzesze (tytuł nadawany w latach 2008 - 2018)
Tytuł Zasłużony dla Miasta Orzesze jest lokalnym wyróżnieniem, nadawanym w dowód uznania za szczególny wkład pracy w dzieło rozwoju miasta. Tytuł jest przyznawany osobom fizycznym, prawnym, stowarzyszeniom i instytucjom publicznym działającym na terenie miasta oraz poza jego granicami – za działalność gospodarczą, społeczną, kulturalną, sportową, turystyczną, artystyczną, literacką, oświatową i naukową oraz inne osiągnięcia wyróżniające miasto bądź przynoszące mu sławę lub korzyść mieszkańcom.Od 2008 roku nagrodzonych zostało 25 wybitnych osób i organizacji. Osobom oraz instytucjom, którym przyznano tytuł, Burmistrz Miasta Orzesze oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w trakcie obchodów święta miasta wręczają statuetki i dyplomy. Wyróżnieni są również wpisani do księgi Zasłużony dla Miasta Orzesze.

Wnioski o przyznanie tytułu Zasłużony dla Miasta Orzesze należy składać do końca kwietnia każdego roku. Prawo zgłaszania zaś przysługuje:
 • burmistrzowi Miasta Orzesze,
 • organizacjom i stowarzyszeniom działającym na terenie Miasta Orzesze,
 • grupie pięciu radnych,
 • radom sołeckim,
 • radom pedagogicznym szkół,
 • min. 20 mieszkańcom Orzesza.
Wniosek musi być sporządzony na piśmie i powinien zawierać:
 • dane personalne kandydata lub nazwa i dane adresowe instytucji,
 • charakterystyka kandydata lub instytucji wraz z uzasadnieniem argumentującym zasadność przyznania tytułu,
 • podpisy osób składających wniosek.
Wnioski dostępne są w Urzędzie Miejskim w Orzeszu w biurze nr 19 oraz na stronie internetowej urzędu www.orzesze.pl.
 
Wniosek o przyznanie tytułu opiniuje i zatwierdza honorowe kolegium zwane dalej Kapitułą w składzie:
 • burmistrz Miasta Orzesze,
 • z-ca burmistrza Miasta Orzesze,
 • przewodniczący Rady Miejskiej,
 • przewodniczący stałych komisji Rady Miejskiej,
 • ubiegłoroczni zdobywcy tytułu, w przypadku grona osób – ich przedstawiciel.
Kapituła może zasięgać dodatkowych informacji o kandydacie u wnioskodawcy.


Zasłużony dla Miasta Orzesze 2017 Tomasz Pinkowski
 
ZDOBYWCY TYTUŁU
ZASŁUŻONY DLA MIASTA ORZESZE


2008 rok
Robert Kaczmarczyk
Regina Hajduk

2009 rok
ks. Stanisław Adamczyk
Maria Gawlik
Wilhelm Syrnicki
Towarzystwo Śpiewacze Dzwon

2010 rok
Renata Sacha
RZŚ Jaśkowiczanie
MKS Sokół
RZŚ Szarotki
 
2011 rok
Franciszek Biskup
Jerzy Pach
Eugeniusz Perczak

2012 rok
OSP Gardawice
OSP Jaśkowice
OSP Orzesze
OSP Woszczyce
OSP Zgoń

2013 rok
Zygmunt Stuchlik
Bernard Szyma
 
2014 rok
Koło Pszczelarzy w Orzeszu
Koło Pszczelarzy w Zgoniu

2015 rok
Dominika Siwek
Robert Kaczanowski
Mariusz Oleś
 
2017 rok 
Tomasz Pinkowski


Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014 Urząd Miasta Orzesze