Poleć ten artykuł znajomemu
Czcionka
A A A
Kontrast

Tereny inwestycyjne

Gmina Orzesze
posiada następujące tereny, które w najbliższym czasie będą mogły zostać objęte przetargami na sprzedaż:
 
  • obszar położony w Orzeszu przy ulicy Wiosny Ludów, dla którego został opracowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Na wymienionym obszarze przewiduje się realizację budownictwa mieszkaniowego, budownictwa mieszkaniowego wraz z usługami oraz budowę usług wraz z niezbędną infrastrukturą. Dla wymienionego obszaru w opracowaniu znajduje się projekt budowlany infrastruktury technicznej, w oparciu o który w  pierwszej kolejności realizowany będzie układ komunikacyjny. Przedmiotowy teren charakteryzuje się korzystnym  położeniem ze względu na bardzo dobre połączenie w kierunku Katowic oraz Rybnika;
  • obszar położony w Orzeszu przy ulicy Gliwickiej, dla którego został opracowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z przyjętymi ustaleniami obszar ten przeznacza się pod działalność gospodarczą. Obsługa komunikacyjna tego obszaru następować będzie bezpośrednio z ulicy Gliwickiej. Równocześnie zwraca się uwagę na bezpośrednie sąsiedztwo dworca kolejowego, co w przyszłości również może wpływać zarówno na poprawę obsługi komunikacyjnej, jak również możliwość skorzystania z różnych jej form;
  • obszar położony w Woszczycach przy ulicy Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego, na którym Gmina posiada wydzielone działki budowlane. Obsługa komunikacyjna całego obszaru odbywać się będzie z ulicy Piastowskiej. Tereny te mają bezpośrednie połączenie
    z drogą krajową nr 81 w kierunku Katowic oraz Wisły. Dla tego obszaru opracowywany jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego;
  • obszar położony w zawadzie przy ulicy Biedronek, na którym Gmina posiada wydzielone działki przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe (prawomocne decyzje o ustaleniu warunków zabudowy);
  • obszar położony w Zgoniu przy ulicy Gostyńskiej, dla którego został opracowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z przyjętymi ustaleniami obszar ten w głównej mierze przeznacza się pod zabudowę mieszkaniowo-usługową.
 
Wszystkich zainteresowanych nabyciem nieruchomości na terenie Orzesza zaprasza się do Urzędu Miasta, celem zapoznania się z szczegółowym przeznaczeniem poszczególnych nieruchomości oraz ich położeniem w terenie.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia.
 
Kontakt:
 
Wydział Gospodarki Przestrzennej i Odpadów Komunalnych

ul. św. Wawrzyńca 21 
43-180 Orzesze
 
tel. 32 32 48 821
fax 32 32 488 26
 
 


Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014 Urząd Miasta Orzesze