Poleć ten artykuł znajomemu
Czcionka
A A A
Kontrast

Stypendia Naukowe Burmistrza Miasta

Zasady i tryb udzielania uczniom uzdolnionym stypendiów naukowych określane są w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Mieście Orzesze”. Stypendium stanowi formę materialnej pomocy uczniom realizującym obowiązek szkolny w trybie dziennym. Stypendium naukowe przyznawane jest jeden raz w roku po zakończonym roku szkolnym (wnioski o przyznanie stypendium należy składać w wyznaczonym miejscu w Urzędzie Miejskim Orzesze do 31 lipca).
 
Stypendium może być przyznane uzdolnionym uczniom:
  • za osiągnięcie wybitnych wyników w nauce za dany rok szkolny,
  • za uzyskanie tytułu laureata lub finalisty w konkursach i olimpiadach organizowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej lub Śląskie Kuratorium Oświaty,
  • za uzyskanie wysokiego wyniku w konkursach przedmiotowych lub olimpiadach  o zasięgu międzynarodowym, krajowym, wojewódzkim (I miejsce lub równoważne) organizowanych przez inne podmioty.
Stypendium ma charakter motywacyjny i wypłacane jest jednorazowo w formie pieniężnej.
 
Szczegóły określa:

1. Lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Mieście Orzesze przyjęty Uchwałą nr IV/50/19 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 24.01.2019 r.
 
2. Zasady i tryb udzielania uczniom uzdolnionym stypendiów naukowych w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Mieście Orzesze”  przyjęty Uchwałą nr XVII/198/20 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 27.02.2020 r.

3.  Wzór wniosku o przyznanie stypendium przyjęty Zarządzeniem nr VIII/107/20 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 1.06.2020r.
 
 
Stypendia naukowe przyznane w poszczególnych latach:
             
2017/2018 I semestr
 II semestr
2016/2017 I semestr
 II semestr
2015/2016 I semetr
II semestr
2014/2015  I semestr
II semestr
2013/2014  I semestr
II semestr
2012/2013  I semestr
II semestr
2011/2012  I semestr
II semestr
2010/2011  I semestr
II semestr

 

 Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014 Urząd Miasta Orzesze