Poleć ten artykuł znajomemu
Czcionka
A A A
Kontrast

Wydział Komunalny

 

Zakres działania

 

 • wykonywanie obowiązków zarządcy dróg publicznych gminnych;
 • współpraca w zakresie budowy i utrzymania mostów, dróg i ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych;
 • współpraca z organizatorami publicznego transportu zbiorowego oraz opiniowanie rozwiązań dotyczących funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego;
 • współpraca z ZGKiM w zakresie utrzymania czystości na terenie gminy Orzesze;
 • przygotowanie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Orzesze oraz jego realizacja;
 • współpraca z przedsiębiorstwami w zakresie zaopatrzenia miasta w energię, wodę i w zakresie odprowadzania ścieków oraz nadzór nad wykonywaniem usług w zakresie oświetlenia ulic;
 • prowadzenie spraw związanych z zakładaniem, rozszerzaniem i zamknięciem cmentarzy komunalnych i grobownictwa wojennego;
 • przygotowywanie  zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
 • realizacja zadań określonych w Ustawie o swobodzie działalności gospodarczej;
 • prowadzenie spraw z zakresu gospodarki mieszkaniowej wchodzącej w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Orzesze;
 • przyjmowanie wniosków i wydawanie decyzji w sprawie przyznania dodatków mieszkaniowych;
 • przyjmowanie wniosków i wydawanie decyzji w sprawie przyznania zryczałtowanych dodatków energetycznych;
 • koordynowanie działań związanych z funkcjonowaniem wspólnot mieszkaniowych.
 

             
           Naczelnik                                 

 

   Benedykt Kurcok

Biuro

   Budynek Urzędu Miejskiego

   parter, pok. nr 4, 13

Godziny urzędowania

   poniedziałek – środa 730 – 1530

   czwartek 730 – 1700

   piątek 730 – 1400

Dane kontaktowe

 

   tel. 32 32 48 810, 32 32 48 813

   fax 32 32 48 826

   e-mail: wk@orzesze.pl

Szczegółowe informacje

   BIP

 

 

 Polecamy


Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014 Urząd Miasta Orzesze