Poleć ten artykuł znajomemu
Czcionka
A A A
Kontrast

Wydział Komunalny

 

Zakres działania

 

 • Wykonywanie obowiązków zarządcy dróg publicznych gminnych.
 • Współpraca w zakresie budowy i utrzymania mostów, dróg i ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych.
 • Współpraca z organizatorami publicznego transportu zbiorowego oraz opiniowanie rozwiązań dotyczących funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego.
 • Budowa, remont i utrzymywanie wiat przystankowych.
 • Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką oraz zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym.
 • Współpraca z przedsiębiorstwami zaopatrującymi mieszkańców w wodę i zajmującymi się odprowadzaniem ścieków.
 • Współpraca z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Orzeszu w zakresie utrzymania czystości na terenie gminy.
 • Przygotowywanie projektów uchwał dotyczących programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Orzesze, realizacja programu, a także prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną.
 • Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem i konserwacją oświetlenia ulicznego w mieście oraz współpraca z przedsiębiorstwami w zakresie zaopatrzenia miasta w energię.
 • Prowadzenie spraw związanych z zakładaniem, rozszerzaniem i zamykaniem cmentarzy komunalnych oraz spraw związanych z grobownictwem wojennym i miejscami pamięci narodowej.
 • Przekazywanie przedsiębiorcom informacji o instytucjach zajmujących się wspieraniem prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem/wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, decyzji o wygaśnięciu oraz cofnięciu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
 • Realizacja zadań w zakresie przyjmowania wniosków CEIDG, przekształcanie ich na formę dokumentu elektronicznego oraz przesyłanie ich do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 • Udostępnienie informacji oraz wydawanie duplikatów/kopii dokumentów z zakresu archiwalnej ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej do dnia 31.12.2011r. przez Burmistrza Miasta Orzesze.
 • Prowadzenie spraw związanych z rezerwowaniem zadaszonych stanowisk handlowych na targowisku w Orzeszu oraz przygotowanie umów o rezerwację tych stanowisk.
 • Prowadzenie spraw w zakresie zaopatrzenia targowiska w energię i wodę, odprowadzenie ścieków i odbioru śmieci z terenu targowiska.
 • Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki mieszkaniowej wchodzącej w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
 • Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych.
 • Aktualizacja danych w systemach informacji przestrzennych.
 • Współdziałanie z Wydziałem Rozwoju i Zamówień Publicznych przy przygotowywaniu dokumentacji przetargowej zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.
 

      Naczelnik  

Benedykt Kurcok

Biuro

   Budynek Urzędu Miejskiego

   parter, pok. nr 10, 13

Godziny urzędowania

   poniedziałek – środa 730 – 1530

   czwartek 730 – 1700

   piątek 730 – 1400

Dane kontaktowe

 

   tel. 32 32 48 813, 32 32 48 810

   fax 32 32 48 826

   e-mail: wk@orzesze.pl

Szczegółowe informacje

   BIP

 

 

 Polecamy


Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014 Urząd Miasta Orzesze