Portal Miasta Orzesze

Rada Rodziców

IMIĘ I NAZWISKO

STANOWISKO

Ewa Kowalska Szrubarz

przewodnicząca

Izabela Stefanowska

zastępca przewodniczącego

Marcin Kiel

skarbnik

Numer konta bankowego Rady Rodziców: 33 8454 1040 2002 0006 4738 0001