Poleć ten artykuł znajomemu
Czcionka
A A A
Kontrast

Pracownie komputerowe dla szkół


W projekcie uczestniczyły następujące szkoły:


 • Zespół Szkół im. Poległych na Pasterniku z Orzesza,
 • Gimnazjum nr 2 im. Stanisława Ligonia z Zawady
 • Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Korczaka z Zazdrości
 • Szkoła Podstawowa nr 10 im. Gustawa Morcinka z Woszczyc
 
Projekt zakładał dofinansowanie zakupu komputerów do pracowni komputerowych w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego. Konkurs ogłoszony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Dzięki pozyskanym środkom pracownie szkolne zapewniają:
 • przygotowanie uczniów do życia w globalnym społeczeństwie informacji poprzez zapewnienie możliwości korzystania z technologii informacyjnej i komunikacyjnej w uczeniu się i rozwiązywaniu problemów;
 • umożliwienie realizacji zadań szkoły wynikających z nauczania technologii informacyjnej, informatyki i innych przedmiotów,
 • wdrażanie uczniów do samokształcenia i samodzielnego poszukiwania informacji oraz promowanie różnych form komunikacji z wykorzystaniem lokalnej i globalnej sieci komputerowej;
 • umożliwienie uczniom, nauczycielom i środowisku lokalnemu dostępu do Internetu poza systemem lekcyjnym;
 • pomoc w pracy wychowawczej szkoły poprzez wspieranie procesów integracji uczniów;
 • podniesienie jakości edukacji w kontekście możliwości wynikających z członkostwa w UE;
 • promowanie wykorzystania technologii informacyjnej w nauczaniu innych przedmiotów w różnych wariantach organizacyjnych (lekcje w pracowni komputerowej, lekcje poza pracownią z wykorzystaniem komputera przenośnego i projektora);
 • promowanie w społeczności szkolnej różnych form kształcenia ustawicznego;
 • wyjście naprzeciw potrzebom kształcenia specjalistów z dziedzin informatycznych dyktowanym przez rynek pracy;
 • usprawnienie komunikacji w systemie oświaty.Koszt zadania: do uzupełnienia


Kwota pozyskana ze źródeł zewnętrznych:
do uzupełnienia


Termin realizacji projektu:
do uzupełnienia

 


 


Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014 Urząd Miasta Orzesze