Poleć ten artykuł znajomemu
Czcionka
A A A
Kontrast

Bądź na bieżąco z aktualnościami w mieście.

regulamin
e-future.net. junior

Program e-future.net junior skierowany było do oddziałów przedszkolnych oraz klas I-III szkół podstawowych, ze szczególnym uwzględnieniem udziału w nim dzieci o różnym stopniu niepełnosprawności. Celem nadrzędnym projektu było opracowanie i wdrożenie programu rozwojowego szkół, ukierunkowanego na wyrównywanie szans edukacyjnych, integrację dzieci niepełnosprawnych z dziećmi bez wad wrodzonych i w normie intelektualnej, rozwijanie aspiracji edukacyjnych i społecznych uczniów.
 
Projekt oferował możliwość korzystania z takich form edukacyjnych, jak:
  • dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze;
  • zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe (języki obce, nauki przyrodniczo-matematyczne, wykorzystanie nowoczesnych urządzeń technicznych);
  • zajęcia o charakterze psychologiczno-pedagogicznym wspierające rozwój ucznia;
  • zajęcia rozwijające zainteresowania, zamiłowania i uzdolnienia;
  • dodatkowe zajęcia rozwijające wiedzę i umiejętności, w tym zajęcia o charakterze artystycznym i kulturowym;
  • sportowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne.

W ramach zajęć zarówno dla oddziałów przedszkolnych, jak i w nauczaniu zintegrowanym został wdrożony innowacyjny program edukacyjny „Klucz do uczenia się”. Do programu dodano pomysły, które powstały w oparciu o najnowsze wyniki prowadzonych na całym świecie badań nad procesem uczenia się dzieci.
 
Dodatkowe zajęcia dydaktyczne odbyły się we wszystkich orzeskich szkołach podstawowych. Miały one na celu wyrównanie szans edukacyjnych dzieci, poprzez nowoczesne metody nauki i rozwój zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień artystycznych oraz integrację z dziećmi niepełnosprawnymi.

Projekt realizowany przez Miejski Zespół Oświaty.


Koszt zadania: do uzupełnienia


Kwota pozyskana ze źródeł zewnętrznych:
do uzupełnienia


Termin realizacji projektu:
do uzupełnienia


Polecamy


Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014 Urząd Miasta Orzesze