Poleć ten artykuł znajomemu
Czcionka
A A A
Kontrast

Bądź na bieżąco z aktualnościami w mieście.

regulamin
Modernizacja platformy teleinformatycznej Urzędu Miejskiego w Orzeszu


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego
 
Przedmiotem niniejszego projektu była modernizacja systemu informatycznego, który funkcjonował w Urzędzie Miasta Orzesze. Modernizacja wynikała z przeprowadzonej analizy jednostki oraz informacji od urzędników poszczególnych wydziałów i referatów. Wywnioskowano, iż poszczególne moduły systemu powinny spełniać następujące funkcjonalności: podatek, akcyza, finanse i księgowość, kadry i płace, środki trwałe, kasa, dyspozycje kasowe. Ponadto system powinien być rozbudowywany o nowe moduły, obejmujące coraz szerszy zakres działalności jednostek administracji samorządowej i mieć możliwość dostosowania funkcjonalności do indywidualnych potrzeb użytkowników.

Celem głównym projektu E-Ratusz było stworzenie warunków organizacyjnych i technicznych składających się na wzrost efektywności pracy administracji, poprzez wykorzystanie bezpiecznych technik informatycznych oraz stworzenie możliwości świadczenia usług publicznych drogą elektroniczną, poprawienie niezawodności działania sieci.
 
Cele ogólne projektu:
• usprawnienie funkcjonowania administracji oraz obsługi interesantów i przedsiębiorców;
• podniesienie jakości usług publicznych;
• obniżenie kosztów świadczenia usług publicznych;
• dostosowanie usług świadczonych drogą elektroniczną do wymogów obowiązującego prawa;
• zapewnienie podwyższonego bezpieczeństwa sieci i danych;
• rozbudowa regionalnej platformy dla usług elektronicznych, które będą realizowały potrzeby społeczności beneficjentów.
 

Cele bezpośrednie projektu były zgodne z zapisami Priorytetu II Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013: Społeczeństwo Informacyjne. Szczegółowo cele te określają zapisy Działania 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych:
• bezpośrednio – wzrost liczby usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną,
• pośrednio – integrację systemów Urzędu Miejskiego w Orzeszu z platformą SEKAP: tworzenie wspomagania zintegrowanego systemu zarządzania w zakresie usług publicznych oraz inwestycje w środki trwałe niezbędne do świadczenia usług publicznych przez Internet.


Projekt ma długofalowe skutki spowodowane wytworzeniem produktów dla beneficjentów bezpośrednich, a także pośrednie korzyści dla innych adresatów. Wśród wskaźników oddziaływania należy wymienić:

• likwidacja barier technologicznych;
• likwidacja barier rozwojowych oraz rozwój społeczeństwa informacyjnego;
• zapobieganie zjawisku „wykluczenia cyfrowego”;
• podniesienie atrakcyjności gospodarczej gminy;
• poprawa warunków rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej;
• poprawa poziomu życia mieszkańców;
• zwiększenie poziomu wiedzy i kompetencji mieszkańców.
 
 
Koszt zadania: 221 065,51 zł


Kwota pozyskana ze źródeł zewnętrznych:
163 681,12 zł (77,54% dofinansowania)


Termin realizacji projektu:
2008-2009


 


Polecamy


Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014 Urząd Miasta Orzesze