Poleć ten artykuł znajomemu
Czcionka
A A A
Kontrast

Zachowanie elementów lokalnego dziedzictwa kulturowego w Orzeszu – budowa i przebudowa niekomercyjnej infrastruktury społeczno - kulturalnej


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”


Nazwa operacji:
zachowanie elementów lokalnego dziedzictwa kulturowego w Orzeszu – budowa i przebudowa niekomercyjnej infrastruktury społeczno - kulturalnej

Cel operacji: zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez przebudowę skweru obok budynku zlokalizowanego przy ul. Św. Wawrzyńca 23

Przewidywane wyniki: stworzenie przestrzeni społeczno kulturowej z elementami lokalnego dziedzictwa tj. wyeksponowaniu zachowanego oryginalnego unikatowego skrzyżowania torów kolejowych (1884r.) jakie istniało na terenie Orzesza oraz 11 szt. kamieni granicznych, którymi oznaczane były dawne wyrobiska górnicze (ok. 1830r.).          

Operacja współfinasowana jest za środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD Ziemia Pszczyńska.

Planowana całkowita wartość projektu wynosi 173 722,19 zł, w tym ze środków EFRROW 63 617,00 zł.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014 Urząd Miasta Orzesze