Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Nowe oddziały przedszkolne w Gminie Orzesze III

logo UE

 

Miasto Orzesze
zrealizowało projekt w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
(Europejski Fundusz Społeczny)

pn. "Nowe oddziały przedszkolne w Gminie Orzesze III"

 

Wartość projektu: 729 682,50 PLN

Dofinansowanie / środki unijne:  620 230,12 PLN

 

Opis projektu, cele i efekty:

Celem projektu było wzmocnienie - w zakresie zdiagnozowanych potrzeb - potencjału edukacyjnego Przedszkola przy SP nr 4, zlokalizowanego w Orzeszu, poprzez utworzenie 20 nowych miejsc wychowania przedszkolnego, wydłużenie czasu pracy OWP i wprowadzenie dodatkowych zajęć wyrównujących szanse edukacyjne 100 dzieci uczęszczających do OWP, w którym zostały utworzone nowe miejsca wychowania przedszkolnego w zakresie stwierdzonych deficytów, zdiagnozowanych osobno dla tego oddziału, zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 2 nauczycieli pracujących
z dziećmi.

 Wybór zajęć, czas trwania oraz forma prowadzenia zostały dostosowane do indywidualnych potrzeb zdiagnozowanego oddziału przedszkolnego. Podjęte działania przełożyły się na wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, zwiększyły szanse edukacyjne dzieci z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także poprawiły jakość wychowania przedszkolnego.

 

Okres realizacji projektu: 01.08.2020 – 31.12.2021

 

Trwałość projektu:

W ramach trwałości funkcjonuje 20 dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego utworzonych w projekcie.

Przedszkole korzysta z wyposażenia zakupionego w ramach projektu, 100 dzieci skorzystało z dodatkowych zajęć zwiększających ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej, natomiast 2 nauczycieli podniosło swoje kwalifikacje poprzez ukończenie studiów podyplomowych w ramach projektu.

 

Banery/Logo