Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

LI Sesja Rady Miejskiej Orzesze

LI Sesja Rady Miejskiej Orzesze odbędzie się 26 stycznia 2023 r. o godz. 15:00 w sali Urzędu Miejskiego.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji
a) stwierdzenie prawomocności, wskazanie protokolanta, powołanie Komisji Uchwał i Wniosków
2. Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad.
3. Przegłosowanie zgłoszonych i nieuwzględnionych poprawek do protokołu z L Sesji.
4. Informacja o realizacji odszkodowań i rent planistycznych w związku z uchwaleniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
5. Sprawozdanie Burmistrza z prac w okresie międzysesyjnym i wolne głosy.
6. Uchwały:
* Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Orzesze.
* Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze na lata 2023-2040.
* Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2023 rok.
* Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia w części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
* Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Śląskiego na finansowanie zadania własnego na 2023 rok.
* Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości w drodze komunalizacji - boczny odcinek ul. Łąkowej.
* Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości w drodze komunalizacji - ul. Czarnieckiego.
* Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości w drodze komunalizacji - ul. Żwirki i Wigury.
* Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. bł. ks. J.Popiełuszki.
* Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Szymały.
* Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
* Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Orzesze.
* Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
* Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców.
7. Sprawozdania z działalności Komisji działających przy Radzie Miejskiej za II półrocze 2022 roku.
8. Zamknięcie Sesji.

Banery/Logo