Poleć ten artykuł znajomemu
Czcionka
A A A
Kontrast

Bądź na bieżąco z aktualnościami w mieście.

regulamin
Turniej Piłki Nożnej
03.06.2017
Sportowe


Regulamin Turnieju Piłki Nożnej Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych w Orzeszu
 
I. Postanowienia ogólne
 
1. Organizatorem turnieju jest Urząd Miejski Orzesze i radny Rady Miejskiej Orzesze Damian Mrowiec.
2. W turnieju można startować w trzech kategoriach wiekowych:
a) uczniowie szkół podstawowych (klasy I-III),
b) uczniowie szkół podstawowych (klasy IV-VI),
c) uczniowie szkół gimnazjalnych.
 
3. W turnieju biorą udział trzy najlepsze drużyny w każdej kategorii wiekowej, wyłonione we wcześniejszych rozgrywkach.
 
4. Turniej rozegrany zostanie 22 czerwca 2017 r. wgodzinach:
a) klasy I-III – 8.30,
b) klasy IV-VI – 9.30,
c) gimnazja – 11.00.
 
5. Drużyny grają systemem „każdy z każdym”. O końcowej klasyfikacji drużyn decyduje: liczba punktów, stosunek bramek, większa liczba bramek strzelonych, mecz bezpośredni.
 
II. Zasady gry
 
1. Drużynę stanowią:
a) uczniowie tej samej szkoły
b) uczniowie zaliczający się do tej samej kategorii wiekowej
c) 5 zawodników w polu, bramkarz oraz (opcjonalnie) zawodnicy rezerwowi
 
2. Obowiązują przepisy gry w piłkę nożną. Nie obowiązuje przepis o spalonym.
3. Zmian dokonuje się systemem hokejowym w środkowej strefie boiska.
4. Czas gry wynosi: 2x5 minut (klasy I-III), 2x10 minut(klasy IV-VI, gimnazja).
 
III. Postanowienia końcowe
 
1. Organizator może przed rozegraniem turnieju dokonać korekt Regulaminu.
2. Organizator zapewnia puchary i medale dla najlepszych drużyn.
3. Wszelkie sporne kwestie rozstrzyga organizator.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody zdrowotne uczestników
turnieju. Uczestnik powinien być ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).
5. Rodzic/opiekun prawny oświadcza, że wiadomym jest dla niego, iż organizator i osoby z nim współpracujące, a także związane z przeprowadzeniem i organizacją imprezy nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpiły przed, w trakcie lub po zawodach;
8. Rodzic/opiekun prawny oświadcza, że uczestnik startuje na własną odpowiedzialność i własne ryzyko;
9. Rodzic/opiekun prawny oświadcza, że uczestnik ponosi odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody innym uczestnikom zawodów oraz osobom trzecim;
10. Rodzic/opiekun prawny oświadcza, że wyrzeka się prawa do dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora w razie wypadku lub kolizji uczestnika powstałych w związku z zawodami;
11. Rodzic/opiekun prawny oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, iż w razie kolizji lub wypadku uczestnika nie może wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora;
12. Rodzic/opiekun prawny oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, iż należy przestrzegać
warunków regulaminu przez dziecko uczestniczące w turnieju;
13. Rodzic/opiekun prawny oświadcza, że stan zdrowia dziecka uczestniczącego w turnieju; pozwala mu na uczestnictwo w zawodach sportowych;
14. Uczestnictwo w turnieju oznacza jednocześnie akceptację Regulaminu.

Regulamin do pobrania TUTAJ
 
 

Polecamy


Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014 Urząd Miasta Orzesze