Poleć ten artykuł znajomemu
Czcionka
A A A
Kontrast

Prof. Pluta odpowiada na wywiad
Kolejna wymiana argumentów w sprawie złoża soli, budowy kopalni i eksploatacji węgla ze złoża „Orzesze”
 
Profesor Irena Pluta odpowiada na wywiad z prezesem Silesian Coal Jerzym Markowskim, który zamieszczony został w sierpniowym wydaniu GO, w którym prezes Markowski zarzucił jej m.in. manipulowanie faktami. Dodajmy, że pani profesor została wybrana prezesem stowarzyszenia „Zielone Orzesze”, które powołali mieszkańcy sołectw zagrożonych eksploatacją górniczą. Więcej o stowarzyszeniu i jego celach w następnym wydaniu gazety.
 
Ubolewam, że nie uwzględniono faktów
 
Nawiązując do treści rozmowy z prezesem Jerzym Markowskim przeprowadzonej w sierpniowym numerze "Gazety Orzeskiej" proszę o przedstawienie mieszkańcom Orzesza  następujących faktów:

Złoże soli Rybnik – Żory – Orzesze, jak nazwa wskazuje, położone jest w obrębie tych trzech miast. Zostało udokumentowane w Państwowym Instytucie Geologicznym w kategorii C2 w roku 1969 z ilością soli 2,1 mld ton. Jest złożem pokładowym, które znajduje się w rowie (kotlinie) Zawady. Stwierdzono, że ma kształt elipsy o osi w kierunku wschód – zachód 13 km i osi północ – południe 6 km. Przecięcie osi znajduje się w epicentrum największych jego grubości (ponad 100 m) w otworach Palowice, Woszczyce – w rejonie miejscowości Palowice – Zazdrość – Gardawice (www.pgi.gov.publikacje.pl 2009). Złoże soli w rejonie Czerwionki-Leszczyn (południe zamkniętej kopalni „Dębieńsko”) oraz Rybnika (w obszarze kopalni „Chwałowice”, w rejonie Paruszowca) występuje na obrzeżeniu, osiągając tam grubość do około 40 m, natomiast na obszarze kopalń „Jankowice” i „Bolesław Śmiały” złoża nie stwierdzono (kopalnie położone są poza rowem (kotliną) Zawady). Inaczej w rejonie Palowice, Zawada, Zazdrość, Gardawice, a także w sąsiedztwie w miejscowościach: Woszczyce, Królówka oraz Zgoń, czyli w obszarze całego miasta Orzesze. Tutaj stwierdzono ponad 100 m osadów solonośnych zawierających do 40 m soli kamiennej.

Kontakt wód z solami zawartymi w złożu soli powoduje ich rozpuszczenie. W wodzie serii solonośnej w otworze Woszczyce stwierdzono około 270 gramów soli w litrze. Rozpuszczenie złoża soli w szybie 7 kopalni „Chwałowice” spowodowało wiele problemów, a w kopalni „Dębieńsko” wybudowano zakład odsalania wód kopalnianych. W rejonie Chwałowic czy na południu miasta Czerwionka-Leszczyny (Stanowice) nie można określić czy występujące tam szkody górnicze są wynikiem rozpuszczenia złoża, gdyż pokłady soli kamiennej są podobnej grubości jak pokłady węgla.

Złoże soli Rybnik – Żory – Orzesze, jego wpływ na wody kopalniane opisuję od 1998 roku w wielu publikacjach, na konferencjach geologicznych i górniczych a także w czasopismach, w tym  międzynarodowych (między innymi z dyrektorem PIG – prof. T. Perytem). Trudno mi więc zrozumieć uwagę prezesa Jerzego Markowskiego że manipuluję faktami! Opisywane fakty zostały wielokrotnie zweryfikowane przez fachowców. Wszyscy zainteresowani mogli się z nimi łatwo zapoznać.

Na podstawie wyników moich badań wysunęłam wniosek, że w rejonie złoża soli Rybnik – Żory – Orzesze (głównie w rejonie Palowic i miasta Orzesze), w warunkach drenażu wód, które jest ułatwione w basenach sedymentacyjnych, rowach tektonicznych (rów (kotliny) Zawady) oraz w wyniku działalności górniczej następuje rozpuszczanie osadów solonośnych. O słuszności wniosku, łatwości przebiegu procesu przekonał mnie dodatkowo fakt, że w miejscowości Zgoń próba zatłaczania wody kopalni „Krupiński” do utworów karbonu na głębokość 550 m zakończyła się po kilku miesiącach przedostaniem solanki na powierzchnię (na szczęście do lasu, a nie domów!) a także opinia profesora A. Różkowskiego, który stwierdził, że wpływ złoża soli Rybnik – Żory – Orzesze obejmuje obszar 200 km2, czyli jest większy aniżeli wyznaczony elipsą obszar złoża.

Jednocześnie informuję, że rozpoznanie złoża soli wymaga specjalnej techniki wiertniczej, która zapobiega rozpuszczaniu soli do płuczki. Stąd dokumentacje odwiertów wykonanych w celu poszukiwania gazu i węgla utworów formacji solonośnej generalnie nie przedstawiają.

Powyższe fakty przedstawiłam mieszkańcom Królówki, Woszczyc i Zgonia na spotkaniach na Królówce, gdyż uważam, że wiedza o występowaniu złoża soli w rejonie  planowanej budowy kopalni węgla kamiennego (czy szyb wentylacyjny to kopalnia?) powinna być znana wszystkim zainteresowanym. Wcześniej mieszkańcy spotkali się z panem prezesem Jerzym Markowskim. Nie rozumiem więc zarzutów braku kontaktu pana prezesa z mieszkańcami.

Kończąc sprostowanie – odwiert O1 na Królówce nie znajduje się 600 m, jak to mówi prezes Markowski, a około 300 m od zabudowań i jest bardzo dobrze słyszalny przez wielu mieszkańców. Jest wiercony nocą, w soboty, niedziele. Stwierdzenie pana prezesa, że nie jest uciążliwy i nikt go nie słyszy, to chyba żart!! 


                                                                                                                     prof. Irena Pluta
 


Polecamy


Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014 Urząd Miasta Orzesze