Poleć ten artykuł znajomemu
Czcionka
A A A
Kontrast

Podsumowanie inwestycji miejskich w kadencji 2010–2014
W kończącej się kadencji władz samorządowych Orzesza – rady miejskiej i burmistrza, zrealizowano kilka ważnych inwestycji i przedsięwzięć. Wiele z nich wykonano dzięki pozyskanym dla miasta środkom z Unii Europejskiej, funduszom z ochrony środowiska czy też rządowym.

Na inwestycje miejskie pozyskano ponad 10 mln zł środków zewnętrznych, a najważniejsze z inwestycji na które je przeznaczono przedstawiamy poniżej.
Z budżetu miasta na remonty dróg gminnych w tej kadencji przeznaczono 3 mln złotych.

Na drogi powiatowe, szczególnie na wykonanie chodników przy tych drogach miasto udzieliło 500 tys. zł pomocy finansowej powiatowi mikołowskiemu.
Na remonty szkół i przedszkoli przeznaczono  ponad 2,5 mln zł. To prace malarskie, remonty podłóg, sanitariatów, instalacji elektrycznych, centralnego ogrzewania czy wod-kan. Tym samym w znaczny sposób poprawiono warunki nauki uczniów orzeskich  szkół.

Środki z budżetu miasta przeznaczano także na remonty w budynkach i mieszkaniach komunalnych Stan techniczny tych budynków jest niezadowalający. Są to obiekty kilkudziesięcioletnie, a niektóre  nawet stuletnie. To mienie gminy, które również  wymaga odpowiednich nakładów. W obecnej kadencji przeznaczono na ten cel  1,5 mln zł. Tu również rozpoczęto prace termomodernizacyjne, wymianę instalacji elektrycznych i  CO.
 
 
Najważniejsze inwestycje kadencji 2010–2014:
 
2010-2011
 
Budowa sieci tras rowerowych na terenie Powiatu Mikołowskiego – infrastruktura aktywnych form turystyki –projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (EFRR) – projekt realizowany w partnerstwie. Gmina Orzesze była liderem projektu.
Wnioskowana wartość dofinansowania 1 849 231,10 zł
Otrzymana wartość dofinansowania 1 607 184,42 zł
Całkowita wartość projektu: 2 175 566,11 zł
 
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Orzeszu-Zazdrości.
Dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, wniosek o dofinansowanie projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (EFRR został złożony, znajduje się na liście rezerwowej, Gmina Orzesze w grudniu 2013 r. wnioskowała o ponowną weryfikację listy w celu uzyskania dofinansowania).
Dotychczasowe dofinansowanie realizacji projektu:
Wnioskowana wartość (z FRKF): 314.000,00
Otrzymana wartość dofinansowania: 314 000,00
Całkowita wartość projektu: 1 169 300,00 zł
 
2012
Modernizacja platformy teleinformatycznej Urzędu Miejskiego w Orzeszu
dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Wnioskowana wartość: 163 681,12 zł
Otrzymana wartość dofinansowania: 163 681,12 zł
Koszty kwalifikowane projektu: 211 092,50 zł
Poziom dofinansowania 77,54%
Całkowita wartość projektu: 221 065,51 zł
 
 
2013-2014
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 9 w Orzeszu Zgoniu
Dofinansowanie projektu z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
Wnioskowana wartość: 320 000,00 zł
Otrzymana wartość dofinansowania: 309 789,00 zł
Całkowita wartość projektu: 1 087 316,00
 
Budowa targowiska w Orzeszu
Dofinansowanie projektu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Wnioskowana wartość: 569 648,00 zł
Otrzymana wartość dofinansowania: 569 648,00 zł
Całkowita wartość projektu: 1 401 334,09 zł
 
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 w Jaśkowicach. Rok 2011
Całkowita wartość projektu: 1 206 018,88 zł
Dotacja z WFOŚiGW w wys. 233 168,00 zł
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 w Jaśkowicach. Rok 2011
Całkowita wartość projektu: 1 206 018,88 zł
Dotacja z WFOŚiGW w wys. 233 168,00 zł
Budowa kanalizacji sanitarnej w Orzeszu etap XII zadanie 1. rok 2013
Całkowita wartość projektu: 2 394 236,87 zł
Umorzono pożyczkę 116 127,00 zł
Długość wykonanej kanalizacji 3740 m.
Ilość przyłączy - 70 budynków.
W ramach inwestycji wykonano kapitalny remont ul. Waryńskiego.
Budowa kanalizacji sanitarnej w Orzeszu etap XII zadanie 2.  w trakcie realizacji
Całkowita wartość projektu: 2 900 000,00 zł
Umorzono pożyczkę 1 478 000,00 zł.
Długość  kanalizacji 5226 m.
Ilość przyłączy - 70 budynków.
W ramach inwestycji wykonany będzie kapitalny remont  ul. Łąkowej i Pasieki.
 
 
Wspólnie z gminami Powiatu Mikołowskiego realizowaliśmy dwa duże projekty informatyczne, które usprawnią prace wszystkich instytucji samorządowych w powiecie mikołowskim, w tym i w naszym mieście.
 
SilesiaNet – budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Powiat Mikołowski oraz Gminy Powiatu Mikołowskiego (Mikołów, Łaziska Górne, Orzesze, Ornontowice, Wyry) – lider Powiat Mikołowski
Projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (EFRR)
Wnioskowana wartość dofinansowania 5 463 792,33 zł
Otrzymana wartość dofinansowania 5 463 792,33 zł
Całkowita wartość projektu: 6 427 990,98 zł
 
 
Budowa zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS) – lider Gmina Mikołów.
Projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (EFRR)
Wnioskowana wartość dofinansowania 7 688 000,00 zł
Otrzymana wartość dofinansowania 7 688 000,00 zł
Całkowita wartość projektu 9 044 705,88 zł
 
 
 


Polecamy


Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014 Urząd Miasta Orzesze