Poleć ten artykuł znajomemu
Czcionka
A A A
Kontrast

Więcej pieniędzy na drogi
Wspólną decyzją burmistrza Mirosława Blaskiego i radnych zwiększono środki na remonty dróg gminnych oraz powiększono kwotę dofinansowania przez gminę remontu dróg powiatowych. Do dróg gminnych dokładamy 300 tys.zł, do wcześniejszej kwoty 570 tys.zł, a do powiatowych dokładamy 200 tys.zł.
 
Przypomnijmy, że na sesji rady miejskiej w lutym radni zatwierdzili plan remontów dróg gminnych na 2015 rok przeznaczając na ten cel 570 tys. zł. Nie jest to duża kwota biorąc pod uwagę potrzeby. Już wtedy burmistrz zapowiedział, że jeśli w budżecie miasta pojawią się wolne środki, to będzie rekomendował przeznaczanie ich na zwiększanie zakresu robót drogowych, co radni zgodnie zaakceptowali. Radni mówili również o potrzebie budowy chodników na terenie miasta, ale wspólnie z burmistrzem postanowili, że potrzebne na to środki zarezerwują w budżecie miasta na przyszły rok. Bowiem te inwestycje wymagają wykonania najpierw projektów, później przetargów, na co potrzeba kilku miesięcy i w tym roku kalendarzowym nie zdążono by z ich realizacją.

Drogi gminne

Na sesji w kwietniu burmistrz wskazał radnym dodatkowe 300 tys. zł w budżecie miasta do wykorzystania na remonty dróg gminnych. Wspólnie zdecydowano, że pieniądze te przeznaczone zostaną na zwiększenie zakresu robót na niektórych drogach ujętych w wykazie prac remontowych przyjętym przez radnych w lutym, a dokładnie: na ulicę Wiosny Ludów w centrum, Ściegiennego (łączy Jaśkowice z Rybówką), 22 Lipca w Jaśkowicach i Świętojańską w Zawiści.

Drogi powiatowe

Choć miasto nie jest administratorem dróg powiatowych, a jest nim starostwo powiatowe w Mikołowie, to od lat dopłaca do ich remontu. Bez tej pomocy powiat robiłby o wiele mniej zasłaniając się brakiem środków. A potrzeby są ogromne, wiedzą o tym mieszkańcy Jaśkowic gdzie główne ciągi komunikacyjne to właśnie drogi powiatowe, a ich stan, oględnie mówiąc, jest fatalny. Podobnie jak ul. Szkolnej w Zawadzie, Łąkowej w Zawiści i Gardawicach, Żorskiej na całym odcinku i wielu innych. Dlatego także w tym roku gmina będzie wspierała powiat. Na początku roku zaplanowana była pomoc w wysokości 130 tys. zł, teraz burmistrz wyasygnował dodatkowe 200 tys. zł. Powiat ze swojego budżetu przeznacza 390 tys. zł na drogi w Orzeszu (z tego 250 tys. zł pójdzie na budowę ronda na skrzyżowaniu ulic św. Wawrzyńca i Bukowiny.
Inwestycje zaplanowane na drogach powiatowych w tym roku to:
- wymiana nawierzchni ciągu pieszego w rejonie ul. Żorskiej i DK 81 – będzie robione prawe pobocze od dwupasmówki w stronę Orzesza, kontynuacja w następnych latach za zgodą radnych. Dokończenie chodnika po drugiej stronie dwupasmówki przy ul. Długosza powiat planuje zrealizować w przyszłym roku.
- kontynuacja wymiany nawierzchni ciągu pieszego przy ul. Jaśkowickiej wraz z remontem części jezdni
- wymiana nawierzchni jezdni oraz chodnika przy ul. Szkolnej w Zawadzie – I etap, obejmujący odcinek od szkoły do ul. Wyzwolenia.
- wymiana nawierzchni jezdni na ul. Stuska.
- wymiana nawierzchni jezdni na ul. Wojska Polskiego w Gardawicach (odcinek przez las).
- remont dwóch odcinków ul. Żorskiej w centrum Zazdrości.
Ponadto w II półroczu, jak mówił burmistrz Blaski, powiat zamierza rozpocząć ( z rezerwy budżetowej) długo oczekiwany remont ul. Wolności w Jaśkowicach (odcinek przez las). Docelowo powiat zamierza pozyskać na remont całej drogi dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Remont nawierzchni ma być prowadzony łącznie z wydzieleniem pobocza dla pieszych. Jeśli się uda, w planach powiatu jest także wyremontowanie w tym roku ul. Marksa, choć pewności nie ma.

/I.W./


Polecamy


Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014 Urząd Miasta Orzesze