Poleć ten artykuł znajomemu
Czcionka
A A A
Kontrast

Radni radzą
Na sesji w maju radni wysłuchali informacji o działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, którą przedstawił kierownik Wiesław Klar. Rozmawiali również o planach budowy jednej bądź dwóch oczyszczalni ścieków, jako propozycji na uregulowanie gospodarki ściekowej w mieście, niemniej radni zdecydowali, że temat wymaga omówienia najpierw na komisjach, a pod głosowanie trafi na sesji w czerwcu.

Radni uchwalili również Gminny Program Opieki nad Zabytkami, w którym ujęto obiekty zabytkowe wybudowane do lat 50-ych ub. wieku. Dokument ten będzie pomocny w opracowywaniu planów zagospodarowania przestrzennego, a właścicielom obiektów umożliwi ubieganie się o dotacje na remont aż z pięciu źródeł. Wiele z tych remontów będzie można przeprowadzić konsultując się z gminą, a nie z konserwatorem zabytków. Wykaz budowli wyszczególnionych w tym dokumencie dostępny jest w Referacie Ochrony Środowiska.

Podjęto też uchwałę o nadaniu Zawadzie statusu sołectwa, o co wnioskowali sami mieszkańcy. Pod stosownym wnioskiem do władz miasta podpisało się 274 mieszkańców Zawady, były przeprowadzane także konsultacje społeczne. Głównym powodem przemianowania Zawady w wieś jest możliwość pozyskiwania środków z Funduszu sołeckiego. Wszystkie sołectwa Orzesza otrzymują rokrocznie ok. 20 tys. zł na realizację zadań które wybierają sami mieszkańcy. Z tych funduszy głównie budowane i wyposażane są place zabaw dla dzieci oraz dofinansowuje się budowę chodników czy remonty dróg w danym sołectwie.

Radni poparli również propozycje burmistrza, by budowa nowego przedszkola w Mościskach (obecnie jest tam oddział przedszkolny w budynku szkoły) odbyła się w latach 2016 i 17, a w obecnym roku przeznaczy się 50 tys. zł na opracowanie dokumentacji tej inwestycji. Łączny koszt nowego przedszkola szacuje się na ok. 1 mln 450 tys., gmina będzie ubiegać się o dofinansowanie zadania ze środków zewnętrznych.

Radni zaakceptowali także propozycje burmistrza o ubieganie się przez gminę o dofinansowanie kilku zadań z programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. W ramach ZIT-ów gmina może otrzymać dofinansowanie 85 proc. wartości zadania, 15 proc. to wkład własny gminy. By otrzymać dofinansowanie gmina musi przystąpić do konkursów, ale nie ma pewności czy je wygra. Są to m.in. zadania:
- rewitalizacja budynku OSP w Orzeszu by powstało tam Orzeskie Centrum Możliwości (szacowana wartość zadania 1,8 mln.)
- rozbudowa targowiska miejskiego za kwotę 30 tys. zł. Gmina posiada działkę graniczącą z targowiskiem od strony ul. Kopernika. Planuje się wyrównanie terenu by powstał tam parking oraz kilka stanowisk handlowych
- montaż efektywnego oświetlenia ulicznego energooszczędnego w kwocie 360 tys. zł

Ponadto radni wyrazili zgodę na budowę szatni w postaci kontenerów przy „Sokole”. W tegorocznym budżecie zarezerwowano na to kwotę 300 tys. zł.

W centrum miasta będzie też budowany duży plac zabaw dla dzieci, a szacowana wartość to 250 tys. zł. Radni będą decydować w której części miasta stanie ten plac.

Zwiększono też pulę środków na remonty dróg gminnych o kwotę 700 tys. zł, na razie nie precyzując na które dokładnie drogi. Gmina może się ubiegać o dofinansowanie 50 proc. wartości zadania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

/I.W./
 


Polecamy


Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014 Urząd Miasta Orzesze