Poleć ten artykuł znajomemu
Czcionka
A A A
Kontrast

Szarotki laureatkami konkursu
Zespół „Szarotki” laureatem w konkursie „Piękna wieś województwa śląskiego”
 
Rozstrzygnięto kolejną edycję konkursu „Piękna wieś województwa śląskiego”, którego organizatorem jest Urząd Marszałkowski. Konkurs tradycyjnie odbywał się w pięciu kategoriach. Regionalny Zespół „Szarotki” z Mościsk wygrał, zdobywając I miejsce w kategorii najlepsze przedsięwzięcie popularyzujące tradycje, obrzędy i zwyczaje. Gratulujemy!

Przyznając to pierwsze miejsce naszym „Szarotkom”, jury doceniło całokształt ich działalności artystycznej na niwie kultywowania śląskich tradycji. W repertuarze zespołu są liczne pieśni, obrzędy i widowiska opowiadające o kulturze i obyczajach naszych przodków, głównie z terenu ziemi pszczyńskiej i naszej najbliższej okolicy. – Pokazujemy jak to pierwyj bywało, jak to było za starzików. Żeby młodzi wiedzieli, jakie są ich korzenie, żeby poznali, jak ludzie kiedyś żyli, co było dla nich ważne, czym się cieszyli a czym smucili. Nasze obrzędy i widowiska obejmują życie człowieka od urodzenia aż po śmierć. Opowiadamy w nich o zwyczajach związanych z chrzcinami, komunią, weselem czy pogrzebem. Pokazujemy też, jak dawne życie w naturalny sposób związane było z porami roku, z religijnością, i im przyporządkowane. Stąd widowiska o radości, jakie niosła wiosna i przyroda budząca się do życia, o zwyczajach wielkanocnych, o żniwach, wykopkach czy tradycjach bożonarodzeniowych – mówi prezes zespołu Stefania Blaski. Warto dodać, że zespół prezentuje tradycje przodków nie tylko na scenie, ale uczy ich od strony praktycznej, organizując pokazy tradycyjnych zajęć gospodarskich. Szarotki w zakresie edukacji są niestrudzone. Od lat współpracują z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Orzeszu, orzeskimi placówkami oświatowymi i ze szkołami z terenu naszego powiatu, ze Skansenem w Chorzowie. Uczą dzieci dawnych tradycji, a dorosłym je przypominają.

W czerwcu Szarotki zaprezentowały jury konkursu „Piękna wieś województwa śląskiego” szerokie spektrum swojej działalności, gdy sześcioosobowa komisja przyjechała na kilka godzin do ich siedziby w Mościskach. – Pytali o wszystko – o występy, o udział w konkursach, zdobyte nagrody. Bardzo ich ciekawiła tematyka naszych widowisk i obrzędów, dociekali, skąd czerpiemy pomysły i wiedzę o dawnych czasach. Bardzo im się też podobała nasza Izba Regionalna – wyjaśnia pani prezes. Podczas tego spotkania zespół kilka razy się przebierał, demonstrując jury autentyczną garderobę starek i starzików. Były to ubiory na co dzień, do prac polowych i od święta. Podjęli też swoich gości poczęstunkiem. Ponieważ wizyta obywała się w pierwszy piątek miesiąca, a kiedyś na Śląsku bardzo przestrzegano, żeby to był wyjątkowo postny dzień, to na stole zawitał żur ze szrutki z koperkiem i jajkiem, a na drugie danie podano solone śledzie z mleczem, takie moczone w całości, jakimi dawniej się zajadano.

W kategorii konkursu, do której zgłosił się nasz zespół, rywalizowało 17 przedsięwzięć popularyzujących dawne obrzędy i zwyczaje ludowe. Cieszymy się sukcesem Szarotek, tym, że doceniono i wysoko oceniono ich popularyzatorską i kulturową działalność – nie po raz pierwszy zresztą.

RZŚ Szarotki występuje na scenie już 31 lat, działa przy Miejskim Ośrodku Kultury w Orzeszu.
 


Polecamy


Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014 Urząd Miasta Orzesze