Poleć ten artykuł znajomemu
Czcionka
A A A
Kontrast

Oświata po nowemu
Na marcowej sesji Rady Miejskiej pod głosowanie poddane były dwie uchwały: pierwsza dotycząca likwidacji Miejskiego Zespołu Oświaty, druga – powołania wspólnej obsługi finansów oświaty. Już pod koniec ubiegłego roku burmistrz podjął decyzję o przekształceniu MZO w Wydział Edukacji oraz Referat Finansowo-Księgowy Oświaty.
 
Na spotkaniu z radnymi burmistrz przedstawił główne założenie zmian, z których wynika jednoznacznie, że zakres merytoryczny związany z prowadzeniem i nadzorowaniem placówek oświatowych zgodnie z prawem powinien funkcjonować w Urzędzie Miejskim jako wydział lub referat, z kolei finanse mogłyby funkcjonować odrębnie, ale tylko w sprawach związanych z księgowaniem i dokonywaniem przelewów. W związku z tym, iż ustawodawca narzucił uporządkowanie funkcjonowania zespołów oświatowych do końca 2016 roku, burmistrz wybrał powyższe rozwiązanie, zwłaszcza że budżet orzeskiej oświaty to prawie 30 mln zł, co stanowi 47 procent całego budżetu miasta.
 
Następstwem tego przekształcenia jest konieczność dostosowania pomieszczeń dla przejętych na podstawie porozumienia pracowników MZO. W związku z tym w najbliższym czasie zostanie przeprowadzony remont lokali znajdujących się nad Miejską Biblioteką Publiczną, tak aby od 1 lipca nowo utworzone jednostki mogły mieć tam swoje biura. W kolejnych numerach Gazety zostaną przedstawione nowy schemat organizacyjny Urzędu Miasta oraz lokalizacje wszystkich wydziałów i referatów.
 
To nie jedyne zmiany, jakie czekają orzeską oświatę. Władze miasta postanowiły również zainwestować w elektroniczny program do tworzenia arkuszy organizacyjnych poszczególnych szkół i przedszkoli (najważniejszy dokument pozwalający prawidłowo przygotować organizacyjnie placówkę do roku szkolnego, a który jest podstawą powstania zobowiązań finansowych wprowadzanych corocznie do budżetu). Program pozwala racjonalnie i optymalnie wykorzystywać przyznane środki poprzez koordynowanie oraz nadzorowanie zatrudnień w placówkach oświatowych, tworzenie zastępstw, tworzenie kółek zainteresowań, podziałów na grupy klasowe itp. Program pozwoli dyrektorom w menadżerski sposób kierować swoimi pracownikami oraz przyznawaniem im dodatkowych godzin, tak aby uniknąć powstania sytuacji braku środków na wynagrodzenia pod koniec roku kalendarzowego, które miały miejsce przez ostatnie lata. Kolejną zmianą, którą burmistrz zaproponował dyrektorom placówek oświatowych, jest delegowanie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Jest to fundusz wypracowywany przez pracowników danej jednostki i w ocenie włodarzy powinien być wykorzystywany w sposób, jaki określą sami pracownicy tych jednostek. Konieczne będzie powołanie w tych placówkach własnych komisji do opracowania regulaminów oraz do podziału i wydatkowania tych środków.
 
Zdaniem burmistrza decentralizacja będzie z korzyścią dla pracowników, ponieważ skoncentrowany system, jaki dotychczas funkcjonował, rodził niejasności i prowadził do nierównego rozdziału środków z funduszu.


Polecamy


Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014 Urząd Miasta Orzesze