Poleć ten artykuł znajomemu
Czcionka
A A A
Kontrast

Uchwała antysmogowa – co należy o niej wiedzieć?
7 kwietnia Sejmik Województwa Śląskiego przyjął uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, czyli tak zwaną uchwałę antysmogową.

Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 września 2017 r. na terenie całego województwa śląskiego. Zgodnie z nimi od tego też czasu w przydomowych kotłowniach nie będzie można spalać węgla brunatnego, mułów i flotokoncentratów oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem; czyli paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15%, oraz biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20%. Należy podkreślić, że zakazy i ograniczenia dotyczą całego roku, a nie tylko okresu grzewczego. Osoby posiadające aktualnie materiały opałowe, których spalanie od września będzie zabronione, mogą z nich korzystać wyłącznie do końca sierpnia br.

Ponadto uchwała zobowiązuje osoby użytkujące kotły na paliwa stałe, które nie spełniają normy emisji zanieczyszczeń PN-EN 303-5:2012 (klasa 5.), do ich wymiany. Wyznaczono trzy daty graniczne wymiany starych kotłów, w zależności od długości ich użytkowania. W przypadku kotłów eksploatowanych powyżej 10 lat od daty produkcji trzeba będzie je wymienić na klasę 5. do końca 2021 r. Osoby użytkujące kotły od 5 do 10 lat powinny wymienić je do końca 2023 r., a użytkownicy najmłodszych kotłów (do 5 lat) mają czas na ich wymianę do końca 2025 r. W użytkowaniu są również kotły klasy 3. i 4. Ze względu na to, że do  2016 r. wymiana na takie kotły była dofinansowywana, graniczna data ich obowiązkowej wymiany na klasę 5. została wydłużona do końca 2027 r.

Zapisy „uchwały antysmogowej” zobowiązują również wszystkich, którzy po 1 września br. planują instalację urządzeń grzewczych, do instalacji kotłów spełniających normę PN-EN 303-5:2012.

Uchwała określa również zasady dotyczące domowych kominków. Od 1 września br. każdy nowy kominek powinien także spełniać normy emisyjne wg ekoprojektu, a stare kominki mogą być użytkowane do 1 stycznia 2023 r. pod warunkiem, że zostanie zamontowany elektrofiltr.
Co może grozić za niedostosowanie się do zapisów uchwały antysmogowej?

Sankcje określone zostały w art. 334 Prawa ochrony środowiska, który stanowi, że „kto nie przestrzega ograniczeń, nakazów lub zakazów, określonych w uchwale sejmiku województwa przyjętej na podstawie art. 96, podlega karze grzywny”. Zgodnie z art. 24 Kodeksu wykroczeń grzywna wynosi od 20 zł do 5000 zł, przy czym w postępowaniu mandatowym można nałożyć grzywnę w wysokości do 500 zł, a jeżeli czyn wyczerpuje znamiona wykroczeń określonych w dwóch lub więcej przepisach ustawy – 1000 zł (art. 96 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia). Na podstawie art. 334 Prawa ochrony środowiska, organami uprawnionymi do nakładania mandatów są Policja oraz Inspektor Ochrony Środowiska.
 
 


Polecamy


Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014 Urząd Miasta Orzesze