Poleć ten artykuł znajomemu
Czcionka
A A A
Kontrast

Po spotkaniach z mieszkańcami
We wrześniu oraz październiku odbyły się spotkania burmistrza i radnych z mieszkańcami. W sołectwach były to zebrania wiejskie organizowane przez poszczególnych sołtysów, a w centrum i Jaśkowicach spotkania zorganizowali poszczególni radni oraz burmistrz.
 
Jednym z głównych tematów zebrań wiejskich był wybór projektów, które w przyszłym roku mają być realizowane w ramach funduszy sołeckich. W centrum i Jaśkowicach, jak co roku, głosowania odbędą się na wiosnę, a do końca bieżącego roku można składać swoje propozycje na zagospodarowanie środków przeznaczonych dla centrum i Jaśkowic
 
Kwota przeznaczona na realizację zadań w sołectwach wyliczana jest zgodnie ze wzorem podanym w ustawie o funduszu sołeckim na rok 2018 i wynosi 33 212 zł na sołectwo. Jedną ze składowych wzoru jest liczba mieszkańców, dlatego Królówce przypadła kwota 15 343,94 zł. W ramach tych środków mieszkańcy większością głosów wybrali następujące zadania:
 

Sołectwo

Zadanie

Gardawice

Wybudowanie ogólnodostępnego parkingu zlokalizowanego obok strażnicy OSP Gardawice

Królówka

Zakup 10 kompletów ław i krzeseł oraz 28 krzeseł
Zakup rzutnika i ekranu

Zakup 7 kompletów strojów regionalnych

Mościska

Wykonanie instalacji nawadniającej boisko szkolne trawiaste

Wykonanie montażu siedzisk zawodniczych na boisku szkoły (12 szt.)

Wykonanie montażu piłkochwytów na boisku szkolnym (56 mb.)

Wykonanie montażu ławki żeliwnej na terenie boiska sportowego

Wykonanie montażu jednego urządzenia siłowni zewnętrznej

Wykonanie montażu urządzeń do gier podwórkowych na terenie szkolnym

Woszczyce

Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Łokietka

Zakup 2 tablic informacyjnych

Zakup 3 kompletów strojów regionalnych

Zawada

Remont drogi ul. Krasickiego (odcinek od skrzyżowania z ul. Szkolną)

Zawiść

Zakup namiotu imprezowego o wymiarach 6x18 m wraz z oświetleniem i ławami biesiadnymi (20 zest.) dla SP 6

Dofinansowanie remontu ul. Odrodzenia

Zazdrość

Przebudowa drogi (bocznej od ul. Żorskiej)

Zgoń

Zakup sprzętu ratowniczego dla jednostki OSP Zgoń

Przebudowa ul. Kopaniny i uzupełnienie podbudowy oraz położenie nawierzchni mineralno-bitumicznej

 
Tego typu spotkania, poza wyborem inicjatyw obywatelskich, stanowią dobrą okazję do rozmowy z władzami. Burmistrz odpowiedział na pytania nurtujące mieszkańców, a także omówił bieżące tematy związane z naszym miastem, a wśród nich:
Remonty dróg
Temat jak zawsze gorący. Z jednej strony są mieszkańcy, którzy oczekują, by w planie remontów ująć drogę lub chodnik znajdujące się najbliżej ich posesji, a z drugiej ograniczony budżet miasta, który nie pozwala na zaspokojenie wszystkich potrzeb remontowych. W jednej części miasta mieszkańcy skarżą się na nierówne chodniki, w innej chodników nie ma wcale. Niektórzy narzekają na dziury w drodze dojazdowej, a inni mają drogi nieutwardzone, którymi wiosną i jesienią nie da się dojechać do posesji. Jak to wszystko pogodzić? Podobnie jak w roku ubiegłym o wybranych ulicach, odcinkach i kolejności ich remontu zadecydują radni, którzy są już po wizji lokalnej i na ostatniej sesji przedstawili wstępne propozycje. Kluczem selekcji dróg był przede wszystkim ich stan techniczny oraz natężenie ruchu.

Budowa nowej oczyszczalni
W tej części burmistrz omówił najważniejsze inwestycje prowadzone w mieście. Główną z nich i najbardziej kosztowną jest budowa nowej oczyszczalni ścieków w Zawiści, na którą od lat czekają wszyscy mieszkańcy. Odpowiadając na pytania, burmistrz przypomniał kilka faktów w tej sprawie. W sierpniu br. Miasto złożyło wniosek o dofinansowanie do projektu, na kwotę ponad 19 mln zł. Urząd liczy na przyznanie dotacji w wysokości 85% wartości inwestycji. W tej chwili wniosek jest rozpatrywany w Urzędzie Marszałkowskim, a decyzja ma być znana w marcu 2018 r. Jeśli wszystko przebiegnie zgodnie z planem, budowa oczyszczalni ruszy już w przyszłym roku.

Ceny za wywóz odpadów
Dyskusje dotyczące podwyżki cen za wywóz odpadów komunalnych powracały na każdym spotkaniu. Mieszkańcy stanowczo wyrażali swoje niezadowolenie z tego stanu rzeczy, zaś burmistrz po raz kolejny zaznaczył, że niedawny wzrost cen jest efektem przetargu, na którego wynik nie miał wpływu. Miasto, zgodnie z ustawą, jest tylko pośrednikiem pomiędzy firmą odbierającą odpady a mieszkańcami. Wyjaśnił też, że obowiązujące przepisy nie pozwalają ani na negocjację cen przetargowych, ani na dofinansowanie tej usługi z budżetu miejskiego. Jednym z czynników znacząco wpływających na koszt wywozu są odpady zielone, czyli m.in. skoszona trawa. Burmistrz wprost zapytał mieszkańców, czy chcą ograniczyć lub zlikwidować tę usługę, by zmniejszyć koszty, czy zostawić tak jak do tej pory, czyli odbiór dwóch worków sprzed posesji co dwa tygodnie. Dodał, że w każdym przypadku odpady te można bezpłatnie wywozić do PSZOK-u. Mieszkańcy sołectw w większości posiadają kompostowniki, więc odbiór odpadów zielonych jest dla nich zbędną usługą, zaś w centrum i Jaśkowicach zdania były podzielone. Zebrane opinie posłużą burmistrzowi do przygotowywania analiz do kolejnego przetargu, który odbędzie się na początku przyszłego roku.Przy ustalaniu stawki jednostkowej nie bez znaczenia jest też liczba mieszkańców, którzy złożyli deklarację śmieciową – im więcej osób do podziału, tym niższa cena na jednego mieszkańca. Niestety przeprowadzona niedawno analiza wykazała, że spora część mieszkańców nie złożyła deklaracji i tym samym unika opłat, płacą które ponoszą pozostali (uczciwi) mieszkańcy. Dodał też, że aktualnie Urząd weryfikuje takie osoby i już wkrótce zostaną wobec nich wyciągnięte konsekwencje.

Ceny wody – dlaczego tak drogo?
Mieszkańcy zwrócili również uwagę, że cena wody w Orzeszu jest wyższa niż w sąsiednich miastach. Radni oraz burmistrz wyjaśnili, że od dłuższego czasu prowadzone są w tej sprawie rozmowy z dostawcą, czyli Regionalnym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Tychach SA. Niestety, według szczegółowych wyliczeń RPWiK-u znaczną część kosztów stanowi kosztowny przesył – nasze miasto ma bardzo rozproszoną sieć wodociągową, co wiąże się z dużym terytorium (w porównaniu do innych miast). Radni jednak nie odpuszczają i stale walczą o ujednolicenie cen we wszystkich gminach wchodzących w skład RPWiK-u, czego efektem byłoby obniżenie cen wody w Orzeszu. Przy tej okazji burmistrz wspomniał, że w wyniku ciągłych negocjacji z dostawcą, od dwóch lat ceny wody były na stałym poziomie, a w tym roku nawet udało się je obniżyć o 0,13 zł/m3. Rachunek za wodę możemy też obniżyć o ponad 6 zł, decydując się na e-fakturę zamiast faktur tradycyjnych – wystarczy zarejestrować się na stronie www.ibok.rpwik.tychy.pl i samodzielnie dokonywać odczytu wody.

Metropolia Silesia
Padło także pytanie, dlaczego nasze miasto nie wchodzi w skład nowo powstałej Metropolii. Burmistrz odpowiedział, że Metropolia Silesia dopiero się kształtuje i na tym wczesnym etapie nie można określić, jakie korzyści przyniesie ewentualne członkostwo. Według niego warto nieco poczekać, by zobaczyć, co – poza składkami miast członkowskich – projekt ten będzie miał do zaoferowania. Przypomniał też, że radni podjęli w tej kwestii uchwałę intencyjną, dzięki której Orzesze może dołączyć do Metropolii w każdej chwili.


Inne sprawy
Tematów poruszanych podczas spotkań było bardzo wiele. Do tych najistotniejszych, które dotyczą całego miasta, należą również bieżące inwestycje, a wśród nich m.in. budowa żłobka w Gardawicach oraz budowa budynku komunalnego przy ul. Ulbrycha. Burmistrz przybliżył zebranym szczegóły tych inwestycji, w tym terminy realizacji – oba obiekty mają zostać oddane do użytku w przyszłym roku. Poruszony został także temat walki z niską emisją. Burmistrz potwierdził, że Urząd stara się o pozyskanie środków finansowych na realizację zadań z zakresu odnawialnych źródeł energii, w tym fotowoltaiki. Na szczegóły jednak trochę za wcześnie, więcej dowiemy się z początkiem przyszłego roku. Znaleźli się również fani piłki nożnej żywo zainteresowani tym, co dzieje się z Sokołem. Tutaj burmistrz przypomniał, że zarówno Nowy MKS Sokół, jak i „stary” jest tylko z nazwy miejski i działa jako stowarzyszenie. Podjęto także temat dostępności stadionu miejskiego. Jak wiadomo, na skutek podpisanej w 2012 r. umowy obiekt użyczony jest właśnie Sokołowi. Zdaniem burmistrza monopol w użytkowaniu tak dużego miejskiego obiektu dla jednego podmiotu nie jest dobrym rozwiązaniem, dlatego władze miasta przewidują zmiany. Prawdopodobnie od nowego roku stadion będzie dostępny tak jak np. orlik – dla wszystkich chętnych. Na tę wiadomość mieszkańcy zareagowali bardzo entuzjastycznie, uznając proponowane rozwiązanie za sprawiedliwe. Entuzjastycznie – szczególnie w centrum – mieszkańcy wypowiadali się także w sprawie nowego skweru przy rondzie św. Wawrzyńca. Zgromadzeni pogratulowali burmistrzowi tego pomysłu, nagradzając go gromkimi brawami. A skoro mowa o wizerunku centrum, to nie mogło zabraknąć tematu „wizytówki” naszego miasta – Domu Towarowego i jego okolic, czyli skweru z fontanną, gdzie notorycznie przesiadują amatorzy mocnych trunków. Burmistrz podkreślił, że Miasto jest zainteresowane nabyciem budynku spółdzielni, jak tylko będzie on wystawiony na sprzedaż. Przypomniał także, że kwestia rewitalizacji rynku była jedną z propozycji zgłoszonych do realizacji w tym roku w ramach budżetu dla centrum, jednak mieszkańcy zadecydowali, że wolą wybudować jeszcze jeden plac zabaw. Nie wszystko jednak stracone – przed nami nowy rok i kolejne środki dla centrum, o których przeznaczeniu znowu zadecydują mieszkańcy. Może w końcu wizytówka miasta nabierze nowego, bardziej estetycznego wyglądu?
 
Jak zatem widać, poruszanych przez mieszkańców spraw było naprawdę dużo. Jedne wielkie, inne mniejsze, lecz z pewnością wszystkie dla orzeszan ważne. Przebieg spotkań oraz obfitująca w argumenty, nieraz bardzo żywa dyskusja po raz kolejny udowodniły, że tego typu inicjatywy stanowią doskonałą okazję do wyrażenia swoich potrzeb, uwag czy opinii, a także do zgłaszania zauważonych nieprawidłowości oraz nowych pomysłów.
 
 


Polecamy


Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014 Urząd Miasta Orzesze