Poleć ten artykuł znajomemu
Czcionka
A A A
Kontrast

Aż 85% dofinansowania na fotowoltaikę i pompy ciepła!
Pod koniec stycznia burmistrz poinformował, że nasze miasto przystąpiło do konkursu w zakresie pozyskania dotacji na przedsięwzięcia związane z odnawialnymi źródłami energii (OZE) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020. Program ten daje mieszkańcom możliwość uzyskania bezzwrotnego dofinansowania (do 85%) do kosztów związanych z budową/przebudową infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych, w tym instalacji fotowoltaicznych, dzięki którym możliwa jest produkcja prądu elektrycznego na potrzeby własne gospodarstwa.
 
W związku z tym na początku lutego odbyły się spotkania informacyjne, podczas których pracownicy urzędu oraz przedstawiciele firmy zewnętrznej przedstawili zainteresowanym mieszkańcom możliwości i zasady skorzystania z dofinansowania, a także odpowiedzieli na wiele pytań:

Kto i kiedy może skorzystać z programu? Ważne terminy.
W konkursie mogą wziąć udział osoby zameldowane na terenie miasta, będące właścicielem lub użytkownikiem budynku mieszkalnego, które w terminie od 21 lutego do 5 marca 2018 r. złożą kompletną ankietę wraz z deklaracją. Szczegółowe informacje na temat zasad uczestnictwa oraz niezbędne wnioski można znaleźć na stronie www.orzesze.pl oraz w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Szkód Górniczych. W marcu br. przeprowadzone zostaną weryfikacje terenowe złożonych wniosków, mające na celu m.in. ustalenie, czy dany budynek nadaje się do instalacji fotowoltaiki lub pompy ciepła, oraz czy spełnia wymagane warunki. Następnie, do 26 marca, miasto złoży do Urzędu Marszałkowskiego jeden zbiorczy wniosek o dofinansowanie dla zakwalifikowanych domostw, którego rozpatrzenie planowane jest na wrzesień br. Jeżeli dofinansowanie zostanie przyznane, montaż instalacji w poszczególnych domach odbędzie się w przyszłym roku.
Ważne: limit wniosków wynosi 103 sztuki w przypadku instalacji fotowoltaicznych oraz 60 sztuk w przypadku pomp ciepła. W razie większego zainteresowania, o przystąpieniu do projektu zadecyduje losowanie.

Dlaczego warto? Koszty.
Do najważniejszych zalet instalacji OZE, poza ograniczeniem niskiej emisji, należy redukcja kosztów związanych z ogrzewaniem domu (c.o.) i wody (c.w.u.). W ramach dofinansowania można otrzymać aż 85% poniesionych kosztów netto. Można więc sporo zaoszczędzić. Ile konkretnie?
Przykładowa symulacja przedstawiająca instalację fotowoltaiczną o mocy 1 KW:
● szacunkowy koszty inwestycji bez dotacji (netto): 4 600 zł,
● wkład własny mieszkańca (15%): 690 zł,
● podatek VAT 8%: 400 zł,
● koszt mieszkańca: 1 090 zł.

Kolejną zachętą do uczestnictwa w programie jest fakt, że gmina pokrywawszystkie koszty przygotowawcze (audyt energetyczny, wniosek, przygotowanie dokumentacji itp.), co w razie nieprzyznania miastu dotacji nie narazi wnioskujących na żadne starty finansowe.


To pierwsza tego typu i na taką skalę inicjatywa w naszym mieście. Biorąc pod uwagę planowaną wysokość dotacji (do 85%), przyszłe oszczędności w zakresie ogrzewania gospodarstwa domowego oraz prawie bezkosztowy dla mieszkańca udział w projekcie, z pewnością warto skorzystać z takiej szansy.


Polecamy


Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014 Urząd Miasta Orzesze