Poleć ten artykuł znajomemu
Czcionka
A A A
Kontrast

Mieszkańcy Jaśkowic i centrum Orzesza wybrali projekty obywatelskie
W połowie marca odbyły się spotkania zorganizowane przez burmistrza oraz poszczególnych radnych z mieszkańcami Jaśkowic oraz Orzesza. Tematem przewodnim był wybór zgłoszonych wcześniej projektów mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców tych części miasta. W 2018 roku jaśkowiczanie mieli do dyspozycji 30 tys. zł, a mieszkańcy centrum 50 tys. zł.

Jaśkowice

Spotkanie w Jaśkowicach odbyło się 14 marca w sali widowiskowej MOK-u. Wysoka frekwencja mile zaskoczyła organizatorów – radnych Teresę Potysz i Eugeniusza Szalę, a także samego burmistrza, który podziękował zgromadzonym za tak liczne przybycie. To potwierdzenie, że idziemy w dobrym kierunku, że mieszkańcy chcą mieć wpływ na to, co dzieje się w ich miejscu zamieszkania. Bardzo mnie to cieszy i dziękuję za tak duże zaangażowanie społeczne – powiedział burmistrz Blaski.
W tym roku jaśkowiczanie zgłosili trzy projekty:
  • budowa miniboiska na podbudowie kortów istniejących przy ul. Fabrycznej,

  • zakup sprzętu oraz umundurowania bojowego dla jednostki OSP Jaśkowice,

  • przebudowa siłowni na wolnym powietrzu przy ul. Fabrycznej.

Po szczegółowym przedstawieniu każdego z projektów przystąpiono do głosowania według nowej formuły – każdy uprawniony mieszkaniec otrzymał kartę do głosowania, a nad prawidłowym przebiegiem głosowania czuwała Komisja Skrutacyjna. Wynik był jednoznaczny – aż 70 z 76 głosujących wybrało projekt wspierający OSP Jaśkowice. W imieniu wszystkich strażaków bardzo dziękujemy za wybór naszego projektu. Cieszymy się, że możemy liczyć na wsparcie mieszkańców w działalności naszej jednostki. Pozyskane środki przeznaczymy na zakup sprzętu, który pomoże nam ratować życie i dorobek mieszkańców naszego miasta, a także podniesie poziom bezpieczeństwa ratowników biorących udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych – podziękowała prezes zarządu OSP Jaśkowice Joanna Kociubińska.

Orzesze
Następnego dnia, 15 marca, w sali OSP Orzesze spotkali się mieszkańcy centrum, by wspólnie zdecydować, na co w tym roku przeznaczyć 50 tys. zł. Prowadzący spotkanie radny Eugeniusz Buchalik objaśnił nowe zasady głosowania i oddali głos autorom dwóch złożonych projektów. Jako pierwszy głos zabrał Arkadiusz Bartniczek, który zaproponował, by publiczne środki przeznaczyć na budowę oświetlenia w parku na Górce św. Wawrzyńca oraz doposażenie jednostki OSP Orzesze. Wyjaśnił, że jego projekt przewiduje montaż oświetlenia placu zabaw oraz ścieżki od ul. Parkowej do ul. św. Wawrzyńca, które wyceniono na 40 tys. zł, oraz zakup nowoczesnego sprzętu i umundurowania dla OSP Orzesze, na które przeznaczono pozostałe 10 tys. zł. Drugi projekt, autorstwa radnego Piotra Szoli, dotyczył przebudowy skweru przed Domem Towarowym w ścisłym centrum miasta. Projekt zakłada m.in. likwidację starej fontanny, budowę punktu przestrzeni kreatywnej dla dzieci, montaż ławek i dodatkowego oświetlenia. Radny podkreślił, że wartość całego projektu wynosi 185 tys. zł, ale możliwe jest uzyskanie dotacji w wysokości aż 135 tys. zł z funduszu Lokalnej Grupy Działania Ziemi Pszczyńskiej. Aby jednak tak się stało, potrzebny jest wkład własny, czyli kwota, którą obejmuje zgłoszony przez niego projekt.
Z 58 głosujących osób przewagą w stosunku 33 do 24 mieszkańcy Orzesza wybrali stworzenie chlubnej wizytówki centrum miasta, czyli rewitalizację rynku. Więcej o szczegółach tego projektu napiszemy w kolejnym wydaniu gazety.

Sprawy bieżące
Zgodnie z przyjętą formułą, po głosowaniu mieszkańcy mogli porozmawiać z władzami miasta o bieżących sprawach. Burmistrz przedstawił najważniejsze inwestycje zaplanowane na ten rok, a wśród nich zakończenie budowy i oddanie do użytku Domu Komunalnego przy ul. Ulbrycha oraz miejskiego żłobka w Gardawicach. Rozmawiano też o rozbudowie sieci gazowej, który po ponad 40 latach wrócił na wokandę. Burmistrz zaapelował do radnych, by zaangażowali się w ten temat i rozeznali, jakie jest zainteresowanie mieszkańców dostępem do gazu ziemnego w ich dzielnicach. Jeśli wiele gospodarstw wyrazi chęć podłączenia, to zostanie zorganizowane spotkanie z przedstawicielem Polskiej Grupy Gazownictwa, tak jak to miało miejsce w Zawiści, co stanowi pierwszy krok ku rozbudowie sieci.

Znaczną część dyskusji pochłonęły też remonty dróg. Burmistrz przedstawił obszerny plan remontów na ten rok, a także wspomniał o największej inwestycji zaplanowanej na 2020 rok – przebudowa drogi wojewódzkiej nr 925. Temat stanu orzeskich nawierzchni zakończyła sprawa drogi dojazdowej do cmentarza komunalnego. Przy tej okazji mieszkańcy docenili dotychczasowe działania w zakresie przebudowy cmentarza komunalnego, dziękując, że po wielu latach w końcu ktoś zajął się tematem modernizacji tego miejsca.
Podjęto także problematyczną kwestię smogu. Burmistrz krytycznie odniósł się do zapisów uchwały antysmogowej wskazując, że w ślad za nakazami dot. obowiązku wymiany kotłów nie poszły żadne środki finansowe z przeznaczeniem na dotacje dla mieszkańców. Dodał, że od 2005 r. w Gminie funkcjonuje miejski program walki z niską emisją, w ramach którego mieszkańcy z budżetu miejskiego mogą otrzymać do 4 tys. zł dofinansowania na wymianę źródła ogrzewania na ekologiczne.

Tekst i zdjęcia - Weronika Krzemińska - Gazeta Orzeska


Polecamy


Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014 Urząd Miasta Orzesze