Poleć ten artykuł znajomemu
Czcionka
A A A
Kontrast

Nowy fedrunek pod Orzeszem przez KWK Bolesław Śmiały – rozmowa z burmistrzem Mirosławem Blaskim

Gazeta Orzeska: Panie Burmistrzu, na ostatniej sesji Rady Miejskiej przedstawił Pan krótką informację na temat uruchomionych konsultacji w Urzędzie Miejskim z merytorycznymi pracownikami kopalni KWK Bolesław Śmiały w sprawie opiniowania planu ruchu kopalni dotyczącego eksploatacji w rejonie Górki św. Wawrzyńca. Czego konkretnie dotyczyły te konsultacje?

Burmistrz Miasta: 10 lipca br. do Urzędu Miasta wpłynął dodatek nr 13 Polskiej Grupy Górniczej – KWK Bolesław Śmiały dotyczący planowanej eksploatacji górniczej pod terenami naszego miasta w obszarze północnej części miasta w rejonie ulic: Żwirki i Wigury, Partyzantów, Kościuszki, Mickiewicza, Konarskiego, Plebiscytowej i Bukowina. Spotkałem się z Dyrektorem panem Krystianem Górnym, który poinformował mnie o potrzebie eksploatacji węgla z pokładu rezerwowego, wcześniej rozpoznanego, na głębokości ok. 600 m pod terenami mieszkaniowymi w Orzeszu. Potrzeba ta wynika z bardzo trudnej sytuacji kopalni, w której pracuje m.in. ok. 400 mieszkańców Orzesza, a ja nie chciałbym być tym burmistrzem, który doprowadzi do jej likwidacji. Zgodnie z ustawą, na wydanie opinii do planu ruchu mam 14 dni i w tym właśnie czasie zorganizowałem konsultacje dla mieszkańców terenów objętych przyszłą eksploatacją z pracownikiem merytorycznym kopalni.

GO: Jakie było zainteresowanie tym tematem ze strony mieszkańców?

BM: Czasu na zorganizowanie spotkań było niewiele, jednak staraliśmy się wszystkimi możliwymi sposobami poinformować mieszkańców terenu przeznaczonego do eksploatacji. Konsultacje, które odbyły się w Urzędzie Miejskim w dniach 18, 19, 20 lipca, cieszyły się dużym zainteresowaniem.

GO: Co budziło najwięcej wątpliwości wśród osób, które pojawiły się w Urzędzie.

Oczywiście sprawa podstawowa, a mianowicie jak wydobycie wpłynie na istniejące budynki mieszkalne. W tym zakresie specjalista wyjaśnił, iż wydobycie na tym obszarze będzie miało miejsce po raz pierwszy, a to istotna informacja. W 5-stopniowej skali określającej szkody górnicze skutki eksploatacji nowego pola górniczego, w ponad 90% tej powierzchni to ziemie, na których mogą powstać jedynie niewielkie szkody górnicze pierwszej i drugiej kategorii. Większość mieszkańców w ogóle nie odczuje działalności górniczej. Ponadto przy wydawanych pozwoleniach na budowę budynków w warunkach technicznych były określone odpowiednie parametry zabezpieczające przed ewentualną przyszłą eksploatacją.

GO: W jaki stopniu decyzja Urzędu może wpłynąć na uruchomianie bądź nieuruchomienie eksploatacji?

Urząd nie wydaje w tym zakresie żadnej decyzji. Jako Burmistrz Miasta jedynie opiniuję plan ruchu dla terenu, na który jest dużo wcześniej wydana koncesja przez Ministerstwo Środowiska. Podkreślę raz jeszcze, że w zakresie kompetencji samorządu jest jedynie wydanie opinii. Negatywna ocena nie powoduje zaniechania eksploatacji.


Polecamy


Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014 Urząd Miasta Orzesze