Poleć ten artykuł znajomemu
Czcionka
A A A
Kontrast

Pomoc żywnościowa dla potrzebujących
W listopadzie rozpoczęło się wydawanie żywności osobom najbardziej potrzebującym w ramach programu „Pomoc Żywnościowa 2014–2020” (podprogram 2018). Tą szlachetną akcją w naszym mieście od lat zajmuje się Stowarzyszenie im F. Stuska z Jaśkowic.

Oferowana najuboższym mieszkańcom pomoc skupia się przede wszystkim na dystrybucji bezpłatnych artykułów spożywczych ze Śląskiego Banku Żywności w formie paczek żywnościowych. Łączna ilość żywności przypadająca na 1 osobę wynosi 49 kg artykułów spożywczych, w tym m.in. warzywa i owoce, makarony, ryż, mleko, ser, artykuły mięsne czy cukier.
Wsparciem mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, których dochód netto nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, czyli:
● 1402 zł dla osoby samotnie gospodarującej;
● 1056 zł dla osoby w rodzinie.

Do podprogramu 2018 zakwalifikowało się 535 mieszkańców naszego miasta, którzy mogą również skorzystać z działań towarzyszących. Są to m.in. warsztaty niemarnowania żywności, edukacji ekonomicznej i dietetyczno-kulinarne. Wydawanie paczek żywnościowych odbywa się w każdy poniedziałek w godzinach 16:00–18:00 w Punkcie Dystrybucji Żywności przy ul. św. Wawrzyńca 23 (za ośrodkiem zdrowia).

Tuż przed rozpoczęciem tegorocznej akcji, 11 października w urzędzie miejskim odbyło się spotkanie z prezesem Śląskiego Banku Żywności Janem Szczęśniewskim. Wspólnie z burmistrzem oraz przedstawicielami Stowarzyszenia im. F. Stuska podsumowano udzielane od czterech lat wsparcie, w ramach którego w samym Orzeszu wydano już łącznie ponad 108 ton produktów. Rozmawiano także o możliwości rozszerzenia współpracy w zakresie odbierania żywności z okolicznych marketów. Burmistrz zaznaczył, że nasze miasto już od kwietnia br. współpracuje w tym zakresie z TESCO, ale jest zainteresowany rozszerzeniem tej współpracy o inne sieci. Jeśli można zrobić jeszcze więcej dobrego, to trzeba iść w tym kierunku! – zadeklarował burmistrz Mirosław Blaski.
 


Polecamy


Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014 Urząd Miasta Orzesze