Portal Miasta Orzesze

Ruch kolumn pojazdów wojskowych

Informujemy, że od 12 lutego 2024 r., na drogach niemal całego kraju, będzie odbywał się ruch kolumn pojazdów wojskowych w związku z cyklicznymi wojskowymi ćwiczeniami pod kryptonimem STEADFAST DEFENDER-24 i DRAGON-24, które odbędą się zgodnie z tegorocznym programem szkolenia Sił Zbrojnych RP.

Na prośbę Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach informujemy, że kolumny pojazdów wojskowych będą przemieszczać się po autostradach, drogach ekspresowych oraz drogach krajowych. Ruch pojazdów biorących udział w ćwiczeniach będzie skoordynowany w taki sposób, aby ich przejazd w jak najmniejszym stopniu powodował utrudnienia w ruchu. Będą one eskortowane i zabezpieczone przez żandarmerię wojskową i poddziały regulacji ruchu Wojska Polskiego we współpracy z Policją.

Mieszkańców prosi się o zachowanie szczególnej ostrożności, nie wjeżdżanie pomiędzy pojazdy wojskowe jadące w kolumnie, nie publikowanie informacji i zdjęć obrazujących ruchy wojsk oraz ich lokalizację (a także dat i godzin przejazdów kolumn wojskowych danych dotyczących
wylotów i lądowań wojskowych statków powietrznych).