Portal Miasta Orzesze

Pamietaj, złóż deklarację o źródłach ogrzewania budynków

Termin mija 30 czerwca 2022r.

Przypominamy, że od 1 lipca 2021 r właściciele i zarządcy budynków mają obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Deklaracje, można składać online, bezpośrednio w CEEB lub w wersji papierowej, za pośrednictwem urzędu.

 

 

 

Więcej informacji na temat Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków można znaleźć na stronie: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq  oraz pod numerem telefonu 82 591 21 45

 

WZORY DEKLARACJI:

Ikona pdfCentralna Ewidencja Emisyjności Budynków – Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw, Formularz A – budynki i lokale mieszkalne

Ikona pdfCentralna Ewidencja Emisyjności Budynków – Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw, Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne