Portal Miasta Orzesze

Rekrutacja do klas pierwszych na rok szkolny 2022/23

Zapraszamy do zapisywania dzieci do klasy pierwszej na rok szkolny 2022/2023

Druki rekrutacyjne można pobrać z strony internetowej naszej szkoły  lub odebrać w przedszkolu nr 1 i 2

Wnioski składamy od 12 luty do 23 lutego 2024 r. w sekretariacie szkoły. 

Przy rekrutacji do szkół podstawowych obowiązuje rejonizacja - w pierwszej kolejności do szkół przyjmowani są kandydaci zamieszkali
w obwodzie szkoły podstawowej - przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia. 

Poniżej można pobrać niezbędne  dokumenty:

Karta zgłoszenia do SP2

Karta informacyjna ucznia 

Regulamin rekrutacji do SP2 w Orzeszu

Obwody szkolne