Portal Miasta Orzesze

Czyste Powietrze Plus – wyższe dopłaty i zaliczka do wymiany pieca

Od 15 lipca 2022 r. można składać wnioski w programie Czyste Powietrze Plus na prefinansowanie inwestycji  polegających na wymianie starych kotłów na paliwo stałe i ociepleniu domów.

To bardzo ważna zmiana w programie Czyste Powietrze, ponieważ do tej pory inwestor musiał najpierw wyłożyć własne środki, żeby unowocześnić pod względem energetycznym swój dom, a następnie mógł się ubiegać o dofinansowanie. Dla wielu właścicieli domów było to wielką przeszkodą. Czyste Powietrze plus ma sprawić, że skorzystanie z dofinansowania na wymianę starego pieca czy ocieplenie budynku będzie łatwiejsze i bardziej dostępne.

Właściciele domów jednorodzinnych ubiegający się o dofinansowanie w programie Czyste Powietrze Plus otrzymają wypłatę pieniędzy jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji -  prawie 40 tys. zł. Trzeba pamiętać o kilku zasadach i warunkach, jakie należy spełnić, aby otrzymać zaliczkę na termomodernizację domu.

Podstawowe różnice w dofinansowaniu to:

  • zwiększenie o 10 tys. zł maksymalnej kwoty dotacji na wymianę pieca czy prace termomodernizacyjne w przypadku osób, które ubiegają się o podwyższony i najwyższy poziom dofinansowanie kwota ta wzrasta z 37 do 47 tys. zł oraz z 69 do 79 tys. zł.
  • wprowadzenie prefinansowania, a więc możliwości otrzymania pieniędzy jeszcze przed rozpoczęcie remontu, do 50 proc. kosztów całej inwestycji. Maksymalna kwota dofinansowania na rozpoczęcie remontu może wynieść prawie 40 tys. zł.

O dofinansowanie będą mogły ubiegać się osoby, które dotychczas nie korzystały z programu Czyste Powietrze.

Czyste Powietrze Plus warunki:

Z dofinansowania oraz prefinansowania będą mogli skorzystać beneficjenci kwalifikujący się do podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania, a więc osoby korzystające
z II oraz III części programu dla beneficjentów Czystego Powietrza Plus. Taki rodzaj wsparcia przysługuje właścicielom domów, gdzie przeciętne miesięcznie wynagrodzenie wynosi:

  • do 1564 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz do 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym,
  • do 900 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Te dwie grupy w programie Czyste Powietrzu Plus będą mogły otrzymać o 10 tys. wyższą maksymalną kwotę dotacji. W ramach podwyższonego dofinansowania maksymalna dotacja w Czystym Powietrzu wynosi do 37 tys. zł, z kolei w najwyższym - do 69 tys. zł. W Czystym Powietrzu Plus będzie to odpowiednio maksymalnie do 47 tys. i 79 tys. zł.

Aby otrzymać zwiększoną dotację o 10 tys. zł, beneficjent powinien to wykazać stosownym zaświadczeniem, w którym wskaże przeciętne miesięczne wynagrodzenie.   Natomiast warunkiem wypłaty pieniędzy na zasadzie prefinansowania jest przesłanie wraz
z wnioskiem o dotację umowy zawartej z wykonawcą na przeprowadzenie konkretnych prac zgodnych z zapisami programu. W ramach realizowanego przedsięwzięcia możliwe jest zawarcie do trzech umów z wykonawcami. Mogą one zostać dostarczone na etapie uzupełniania wniosku, na co wnioskodawca będzie miał 10 dni roboczych. Wartość zaliczki do 50 proc. wysokości dotacji, przypadającej dla danego beneficjenta, będzie wypłacana bezpośrednio na konto wykonawcy.