Portal Miasta Orzesze

Wstrzymano nabór wniosków na dofinansowanie do przydomowej oczyszczalni ścieków

Skończył się nabór wniosków na przydomowe oczyszczalnie w ramach programu pilotażowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków jest rozwiązaniem, które zdobywa coraz większą rzeszę zwolenników wśród właścicieli gospodarstw domowych. Jest dobrą, bo bardziej ekologiczną i ekonomiczną alternatywą dla tradycyjnego szamba. Co więcej, można uzyskać wsparcie finansowe na jej budowę.

1 lipca 2022 został ogłoszony nabór wniosków na przydomowe oczyszczalnie oraz na realizacje zadań polegających na zakupie i montażu przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,5m3/d.

Beneficjentami środków były osoby fizyczne – właściciele/ współwłaściciele nieruchomości, w tym także właściciele/ współwłaściciele budynków mieszkalnych na nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste, położonych na terenie województwa śląskiego, do których będą przyłączane przydomowe oczyszczalnie ścieków. Można było otrzymać dotację w wysokości do 50 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, jednak nie więcej niż 8 tys. 

Obecnie nie można składać wniosków na dofinansowanie w ramach Programu Pilotażowego Przydomowa Oczyszczalnia. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na swojej stronie internetowej informuje, że planowany budżet został przekroczony, więc nabór wniosków zostaje wstrzymany. Szczegóły na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.