Portal Miasta Orzesze

Projekt-Laboratoria Przyszłości

Szkoła Podstawowa nr 10 w Orzeszu-Woszczycach
przystąpiła do programu Laboratoria Przyszłości

 

O programie

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna  realizowana przez  Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy
z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Naszą wspólną misją jest stworzenie nowoczesnej szkoły,
w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów
i rozwijaniu zainteresowań.

Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). W ramach Laboratoriów Przyszłości organy prowadzące szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe warte ponad miliard złotych, dzięki któremu miliony polskich uczniów będą mogły uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób praktyczne umiejętności. Wsparcie będzie przekazane w całości z góry - bez konieczności wniesienia wkładu własnego.

Laboratoria Przyszłości to Program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

Kreatywne myślenie oraz obsługa narzędzi to jedne z podstawowych umiejętności decydujących o rozwoju cywilizacyjnym, gospodarczym i społecznym. Wzrost innowacyjności oraz rozwój technologiczny spowodował, że umiejętności matematyczne, w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii są dziś ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Laboratoria Przyszłości to kolejny krok w stronę wzmocnienia i uatrakcyjnienia dotychczasowego procesu zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności w tych obszarach przez uczniów. 

W ramach Laboratoriów Przyszłości szkoły otrzymają wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego zakup potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego
i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym. 

Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwolą uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także
w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności. 

Nasza szkoła korzystając  z rządowego wsparcia finansowego w ramach projektu #LaboratoriaPrzyszłości otrzymała:
- aparat fotograficzny wraz z akcesoriami (gimbal, mikrofon kierunkowy wraz z akcesoriami, zestaw oświetleniowy do nagrań, mikroport z akcesoriami, statyw do kamety, aparatu, mikrokontroler z czujnikami
i akcesoriami),
- drukarkę 3D wraz akcesoriami i  notebookem,
- zestawy LEGO: EDUCATION SPIKRE PRIME i EDUCATION MOTION PRIME,
- zestawy doświadczalne STEM ELEKTRONIKA,
- programowalne roboty edukacyjne MACEBLOCK CODY ROCKEY,
- stacje lutownicze,
- laminarka A3,
- mikroskopy.