Portal Miasta Orzesze

Utworzenie Klubu „ Senior +”

Celem Programu jest w szczególności zapewnienie wsparcia seniorom – osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+.

Klub będzie:

- przeznaczony na pobyt 15 osób

- przystosowany na potrzeby oraz możliwości osób niepełnosprawnych

- wyposażony w jedno pomieszczenie ogólnodostępne pełniące funkcję sali spotkań, pomieszczenie kuchenne, łazienki i szatnię.

 

Koszt dofinansowania : 150 000,00 zł