Portal Miasta Orzesze

Spotkania Burmistrza i Radnych z mieszkańcami

Burmistrz Miasta Orzesze oraz Radni Orzesza Centrum i Orzesza Jaśkowic zapraszają mieszkańców na spotkania.

Spotkanie z mieszkańcami Orzesza Centrum odbędzie się 22.03.2023r. o godz. 18.30 w Szkole Podstawowej nr 2 (ul. Bukowina 21). Natomiast spotkanie z mieszkańcami Orzesza Jaśkowic zaplanowano na 29.03.2023r.  na godz. 18.00 w Sali Widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury (ul. Fabryczna 1).

W czerwcu odbędą się spotkania z mieszkańcami w sześciu sołectwach (Królówce, Mościskach, Woszczycach, Zawiści, Zazdrości, Zgoniu). Ze względu na koniec kadencji sołtysów i rad sołeckich na tych zebraniach odbędą się wybory sołtysa i członków do rady sołeckiej.